Sedligheten på retur.

En fruktansvärd allmän osedlighet håller på att utbreda sig inom Jakobstad meddelas i Pedersöre. [ÖT:s föregångare.] Här är rent ut sagt fråga om en sexuell försumpning som inte mer inskränker sig till enskilda individer av någon enstaka samhällsgrupp, utan smittat personer ur alla samhällsklasser och språkgrupper. Det är överflödigt att nämna att ovansagda har avseenden på en del kvinnors förhållanden till de å orten vistande trupperna. Enligt polisens uppgifter är antalet kvinnor som bjuda till att draga skam och nesa över sitt kön, häpnadsväckande stort. Från främlingars sida har uttalats beklaganden och förvåning över detta sakförhållande och särskilt under den allmänna ”lössläpptheten” som efter revolutionen kommit till synes och tyvärr även haft sorgliga sjukdomsföljder.
     Med den personal och de medel som stått sedlighetspolisen till buds har mycket litet kunnat göras för att upptäcka och efterhålla utövare av osedlighet samt motverka spridningen av venerisk smitta.


Österbottniska Posten och Pedersöre den 11 maj 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Om problemet blev så accentuerat i Jakobstad, måste företeelsen i Nykarleby ha varit än mer påfallande med den större andelen militär på orten. Vid avväpningen i slutet av januari följande år, visar det sig att kvinnor från omkringliggande trakter, är de som uppsöker sina internerade bekanta.Läs mer:
Inehåll Frihets-/Inbördeskriget 1917–18.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-01-18, rev. 2017-01-18 .)