Seminariet ombyggs


Nykarleby seminarium skall sätta igång stora nybyggen och ombyggnader och dessutom skall alla gamla byggnader genomgå en grundlig renovering. Kostnaderna torde stiga till ca 200 miljoner mark.
     För undervisningen i övningsämnen — sång, musik, teckning, slöjd — skall en helt ny byggnad, i tre plan byggas. Den reses på den plats där gamla kosthållet och bastun nu står. Dessa skall emellertid rivas. Den nya byggnaden blir 75 meter lång. Där skall också inrymmas värmecentral för hela seminariet. Arkitekt är Ragnar Kruskopf.
     Det andra byggnadsföretaget är en tillbyggnad av växthuset, som kommer att bli 60 kvadratmeter stort.
     Det tredje företaget gäller ingen byggnad, utan en träningssportplan. Där blir plats för bl.a. tennis, korgboll, handboll och volleyboll. Planen skall iordningställas mellan skogsparken och internatet. I vår räknar man att byggnadsarbetena kommer i gång. Beträffande finansieringen är en god början redan gjord. I årets statsbudget är 25 miljoner reserverade och samma summa i 1957 ås budget.
     Alla gamla byggnader skall genomgå en fullständig renovering. I samma veva skall utrymmena omdisponeras. Verkstaden blir sålunda bibliotek. Hela seminariet övergår från klassrum till ämnesrum. Klass I blir elevrum, och klass II kapprum.


Österbottniska Posten nr 39, fredagen den 19 oktober 1956.
Stig Haglund tillhandahöll.Byggnadsarbetena blev ej av 1957 utan först 1962–1963. Sommaren 2004 tilläggsisolerades byggnaden.
Foto: F. L. den 12 juli 2004.


Läs mer:
Utbyggnaden av Erik Birck.
Till Hanna Holmboms minne i samma nummer.
Sportplanen är numera parkering och lekplats.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-05-18, rev. 2014-05-15.)