»Sigge Stark« söker romanmotiv. Senaste vecka gästades vår stad av en rikssvensk journalist och författarinna, fru Sigrid Björnberg. Fru Björnberg är säkert känd av en stor del av tidningens läsare, men under signaturen Sigge Stark. De noveller och följetonger — oftast med ödemarksmotiv — som ingått i de svenska veckotidskrifterna, som ju också läses allmänt här, — äro otaliga. Fru Björnberg är här för att söka motiv för en ny roman. På lördagens skyddskårsfest framförde hon en hälsning från Sverige till vårt kämpande folk och gav samtidigt uttryck åt sin personliga övertygelse om att den tid ej kan vara fjärran, då även det officiella Sverige helt skall stå på Finlands sida och det gamla vapenbrödraskapet från århundraden tillbaka vara lika fast och starkt som
någonsin tidigare.

 

Österbottniska Posten nr 10/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Berömda och mindre berömda män och kvinnor som varit och inte varit i Nykarleby.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-04-25.)