Österbottniska Posten december 1920


     Självständighetsdagen måndagen den 6 december, högtidlighålles med gudstjänst i stadens kyrka samt invigningsfestligheternas fortsättande å kristliga folkhögskolan. Affärerna hållas stängda, varförutom allmänheten ombedes fira dagen medelst flaggning och illumination (eklärering i hemmen) på kvällen.


     Hosianna utfördes, enligt gammal vacker sed, i lördags, första Advent, i stadens kyrka av kyrkokören.


     Sockerutdelning. Såsom av annonsen å annat ställe i dagens blad framgår, har novembersockret anlänt och utdelas från och med i dag enl. 500 gram per person. Man har bett oss meddela, att anmälningar inkomna efter d. 15 d:s lämnas utan avseende emedan livsmedelsnämnden är förständigad att senast den 16 varje månad insända inkomna kuponger.


     Avskedskollation hölls senaste tisdag kväll å rådhuset för borgmästar Axel Herlin och handelsföreståndaren Södergran, vilka inom kort komma att lämna orten. Tal höllos till hedersgästerna. Sång, deklamation och musik omväxlade på programmet och gjorde samvaron synnerligen angenäm.     Dödsfall
. I söndags avled i sitt hem härstädes timmermannen Johan Sundqvist 70 år gammal. Född i Markby inflyttade den avlidne i tidiga år till staden, där han alltsedan dess haft sitt arbetsfält, om man bortser från de arbetsturer han tillika med några andra timmermän från orten företog till Kajana och Uleåborg för att deltaga uti arbetet vid järnvägsbyggnadernas uppförande å dessa orter. Men även upp till Enare sträcktes färden, där lockande arbetsförtjänst erbjöds "österbottningarna" vid kyrko- och prästgårdsbyggnadernas uppförande därstädes. Vistelsen där utsträcktes på andra året, varför d. avl. kunde berätta om seder och bruk bland finnar och lappar där uppe under nordpolen; inte förglömmandes sommarsolen som aldrig gick ner utan "runt", samt om vintermörkret, då solen gömde sig och då norrskenet sprakade.


Kajana järnvägsstation.
Kajana järnvägsstation.


 Uleåborgs järnvägsstation.
Uleåborgs järnvägsstation.


Österbottniska Posten nr 49/1920.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
På kopian fanns även Våra flygares sista färd.
Österbottniska stambanan i Uppslagsverket Finland.
Självständighetsdagen 1936.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-11-25, publ.2006-12-06.)