Självständighetsdagen
[för 70 år sedan i Nykarleby]

     Självständighetsdagen fick i år en högtidligare prägel över sig än vanligt tack vare de av X skyddskårskretsen anordnade festligheterna, vilka försiggingo under stor anslutning från allmänhetens sida.
     Kl. halv tio f.m. samlades vid skyddskårsgården Jeppo-, Munsala-, Nykarleby-, Nykarleby marin-, och Nykarleby landskommuns skyddskårer. Härifrån tågade skyddskårerna med fana i spetsen till kyrkan, där gudstjänsten bevistades.
     Omedelbart efter gudstjänsten uppställdes kårerna till parad på torget, där kretschefen Aminoff anmälde kretsen för distriktsstabens representant kapten G Skrirfvars, som under tonerna av Vasa marsch mottog densamma. Kapten Skrifvars höll därpå ett kraftigt och manande tal. Efter paraden tågade kårerna till skyddskårsgården, där kaffe serverades.
Sedan kårerna samlats i festsalen hälsade kretschef Aminoff samtliga kårer, kapten Skrifvars och aftonens festföredragare professor Herman Gumerus välkomna, varefter dagens befordringar delgåvos samt intresse-, merit- och duglighetsmärken utdelades.Österbottniska Posten december 1936.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.

Läs mer:
Självständighetsdagen 1920.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-12-06.)