SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN

Självständighetsdagen firades med fester, uppvaktningar och kransnedläggninger vid krigargravar. På dagen radierades självständighetsdagens gudstjänst. På kvällen var det mottagning och bal på presidentslottet.
    Också i Nykarleby uppvaktades vid krigargraven där det förekom psalmsång, bön och kransnedläggning från församlingen, landskommunen och reservofficersföreningen.*            *            *


Nya gatunamnsförslag
framlades för fullmäktige den 4 dec. av gatunamnskommittén.

Namnförslagen i Nystaden var norrifrån:

Smedsgränd
Residensgatan
Mellangatan
Ågränd*
Staketgatan
Lillstigen*
Andrasjögatan*
Brahegatan*

Gatan invid kyrkan:

Brogatan


[Brogatan dold av växtlighet. Men, det är något som inte stämmer ... För pekaren över bilden!. Förstoring.
Foto: F.L. den 19 juli 2008.]

Östra och norra delen av staden:

Karlgrönforsgatan
Sitaregatan * [Sotaregatan?]
Fabriksgatan
Kvarnvägen
Jöns Drakes väg
Norrtullsgatan* [Fiskaregränd.]
Topeliusgatan [Parallellgata till Lybecksgatan
                      i Nybroboulevarden, igensatt.]
Jakobstadsvägen
Fältskärnsgränd
Djäknegränd*
Fogdegränd
Grundfeldtsvägen*
Åminnevägen
Forsiusgatan [* har anlagts mellan 2009 och 2020.]
Ragnövägen*
Nålövägen
Conradigatan
Skeppsgatan
Alliancegatan*
Najaden och Juno*

Strandpromenaderna längs älven föreslogs heta:

Västra Promenaden*
Östra Promenaden*.

Namnförslagen godkänndes. Endast i ett fall ändrade stge: kommitténs förslag Sjögatan ändrades av stge till Andrasjövägen.

[*= gatunamnet kom ej till användning]Olli Wikstedts stadsplan av år 1965 av Erik Birck.
Gatunamn.


*            *            *


GEMENSAM  MEDBORGARSKOLA   FÖR  NYKARLEBYNEJDEN

På lördagen den 5 dec. hölls ett möte med represententer för Nykarleby lk, Jeppo och Munsala. Man diskuterade möjligheterna av en gemensam medborgarskola för de tre kommunerna.  Insp. J. Åbonde var också närvarande.
     Skolan skulle få 150–200 elever, linjedelning skulle kunna införas.
     Mötet var enigt om att den bästa lösningen är en gemensam medborgarskola.
    Sven Bäckström, John Helsing och Erik Lundberg skall föra frågan vidare.De nya skolorna. Medborgarskolan, kommunala mellanskolan och grundskolan av Erik Birck.

Österbottniska Posten den 11 december 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

I skolan som påbörjade verksamheten i Kristliga folkhögskolans utrymmen följande läsår, kom bl.a. Mats Nyby att gå. Staden höll sig med egna medborgarskolklasser i Normalskolan.

 


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-12-05, publ. 2009-12-06, rev. 2009-12-05.)