Skidtävlingar 1945

I januari 1945 fanns det snö, något som inte är fallet ännu, julen 2013. Och kallt, bistert kallt var det. På juldagen hade man i centrum –32 grader, så kallt att kvicksilvret frös. Bortåt Markbyhållet hade man –37 grader.

Den 27 januari hade temperaturen gått upp till –20 grader och då ordnade NIK sin första skidtävling med start vid Nordlings kafé. Tävlingen var avsedd som träningstävlan för Norra distriktets skidmästerskap i Jakobstad. Trots att termometern visade –20 hade fem tävlande infunnit sig, av vilka 3 seniorer och två gossar under 16 år. Banan som gick i en slinga ned mot Andra sjön, mätte drygt 5 km och löptes av seniorerna två varv och av gossarna ett. I klassen under 16 år gjorde kraftige Per Willman ett gott lopp och han blir säkert att räkna med vid tävlingar i denna klass. Tävlingarna åsågs av en rätt talrik allmänhet.

Resultaten blevo:

Gossar under 16 år 5 km:
1. Per Willman 28,57
Hans Lundqvist avbröt sedan han i början av tävlingen skidat fel.

Seniorer, 10 km:

  1. Henrik Löwing  44,18
  2. Martin Gleisner 50,26 [Sedermera orienterare upp i höga år.]
  3. Gunnar Hauta-aho  51,33

På kvällen var dans i Karleborg med prisutdelning.

Vid Norra distriktets mästerskapstävling i Jakobstad den 3–4 febr. kommer NIK att representeras av följande löpare: Henrik Löwing, Martin Gleisner, Gunnar Hauta-aho och Gideon Stenvall.


Österbottniska Posten januari 1945.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Vyerna är inte något forum för idrottsreferat, men denna omtalade tävling ger en del glimtar av en tid då skidorna var tjärade ”trälaggar”, stavarna i bästa fall tumsgrova bamburör och bindningar ofta stroffar, kanske bland tävlingåkare ”Voitto” eller ”Rotanluukko” tåbindningar.

Starten från Nordlings kafé betydde platsen där idag ST1 (Esso) byggnaden ansluter mot Andelsbanksbyggnaden, sen längs Köpmansgatan (Sollefteågatan)  mot Storbron och in mot Andrasjöskogen via Bergsstigen (som ännu var namnlös).

Per Willman, nyligen bortgången, blev sin hemstad trogen livet ut medan Sverige lockade till sig en del av de övriga.

Och nere i krigets Europa höll luften på att gå ur den tyska Ardenneroffensiven, där köld och snö ställde till med stora problem både tyskar och de allierade.


*           *           *


Bland Arna Brännkärrs bilder fanns en lämplig illustration. Det är som alla ser en skidåkare, men huruvida bilden är tagen på 1940-talet och var den är tagen har jag dock ingen aning om..

 Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-12-23, rev. 2014-07-22 .)