SKRIDSKOBANAN HAR ÖPPNATS

     NIK har i en månads tid arbetat för att anlägga en skridskobana mellan polisstationen och Pihlainens affärshus. Som rådgivande expert har anlitats byggmästar Berg från Jakobstad, som handhaft vår grannstads skridskobana i ett tiotal år. Tolv gånger har banan vattenspolats och nu står den färdig. Staden har bidragit bl.a. med belysning, vilket möjliggör användning även om kvällarna. För att i någon mån täcka underhållskostnaderna uppbäres som inträdesavgift 20 mk. Dessutom säljes säsongkort, vars pris är 300 mk. De sistnämnda är kanske de mest praktiska för dem som skrinnar mera. Musik blir det en, kanske två gånger i veckan. Banan har mottagits med glädje bland stadens barn och ungdom.Skridskobanan från söder. På en förstoring kan man se att Nykarleby Sparbank och A. Liljedahl fanns i det mittersta huset vid Bankgatan.
Foto: Rafael Sjöblom, troligen 1957.
(Inf. 2010-01-18.)


Österbottniska Posten, lördagen den 5 januari 1957.
Lars Pensar digitaliserade, tillhandahöll med kommentaren:

Minnena dyker upp när jag läser texten. Jo, nog hade det anlagts en vattenpost vid poliskammarn när man drog vattenledning längs Sollefteågatan. Kanske den syns på något vykort. Något måste ha hänt med betalningen, kanske staden erjöd sig stå för underhållet, för jag minns inte att man skulle gått där med pengar i hand. Däremot fanns det något försök att skilja på tider för skönskrinnare och bandyspelare. Ishockey har jag inte minnen av. Eller minns jag inte.


Jorma Metsos kommentar:

Ishockeyn gjorde sitt intråg i Nykarleby först när skridskobanan var belägen på torget. Kommer själv väl ihåg bytet av klubbor. Bandy mot ishockey.
(Inf. 2010-01-25.)

 

På kopian fanns även:

A u k t i o n e r

Medels frivillig
auktion,
som förrättas vid Centralmejeriet tisdagen den 8 januari kl 12, försäljes taggtråd från stängslet på Alörn. — Samtidigt säljes en nästan ny flatbottnad bogserpråm. Villkoren delgives vid auktionen.
     Nykarleby, den 4 januari 1957.

Enligt uppdrag:
Paul Linqvist. Läs mer:
Redan 1939 fanns skridskobanan.
En ståtlig skridskobana 1945.
Skridskobanan 1958.
Skridskoåkare på torget.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-01-14, rev. 2010-01-18.)