Ett slagsmål vid Nygårds kafé.

Ett slagsmål utkämpades i lördags på eftermiddagen utanför Nygårds kafé mellan åtta soldater och tre pojkar från stadens närhet. De något omtöcknade männen, vilka suttit inne i kaféet och där råkat i gräl, hade  fortsatt detta sedan de kommit ut på gatan. Härunder råkade en av dem, arrendatorsonen Envik från Vexala falla omkull, varvid handgemäng uppstod och en av soldaterna vid namn Krasofski med sin sabel tilldelade Envik fyra slag mot huvudet.
     Envik begav sig härefter till kronolänsmannen för att anmäla om saken, men svimmade där. Stadsläkaren [Otto Blåfield] tillkallades, varefter såren förbundos och den sårade fördes till sjukhuset. Därifrån har han numera utskrivits.


Österbottniska Posten nr 47/1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Motssättningarna mellan de ryska soldaterna och lokalbefolkningen hade vuxit i takt med att de revolutionerande soldaterna alltmer tog till egenhandsrätt.
    Troligen använde sig Krasofski, på polisvis, av sabelns flatsida. Skulle eggsidan använts hade nog Enviks huvud kluvits. Kosackernas ”nagajkor”, med inflätade blykulor, användes i allmänhet vid folkupplopp.
    Och nu var det endast sex veckor kvar till avväpningen av de ryska soldaterna!



Läs mer:
Avväpningen av de ryska soldaterna.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-02-10, rev. 2014-02-10 .)