I  B o s t a d s  A b  S o l l e f t e å g a t a n   3

tomt N:o 17 i I stadsdelen finnes ännu följande väldisponerade lokaler för teckning:

2 st 5  rum  och    kök,    badrum o. balkong 94 m²
1 " 4    "      "        "              "     "       " 83  "
1 " 3    "      "        "              "     "       " 62  "
3 " 2    "      "        "              "     "       " 51  "
1 " 2    "      "     kokvrå        "     "       " 42  "
1 "    affärslägenhet 62  "
1 "      — " — 37  "
1 "      — " — 32  "
 

Närmare uppgifter erhålles från

    Byggm.  F. G.  L ö f,   tel. 11724
    Byggm.  M.  N y l u n d,  tel.  20351 


Österbottniska Posten nr 11 den 18 mars 1960.
Lars Pensar tillhandahöll. Adressen är numera Sollefteågatan 5.


Läs mer:
Huset färdigställt.
Om huset av Erik Birck.
Fler perspektiv.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-12.)