Stadens gator


Den julsnö som så vackert fallit under de senast dagarna förefaller oss stadsbor att vara en skönhet på både gott och ont. Parkerna, skogarna i stadens utkanter, de uppsopade drivorna på gårdsplanerna; allt andas jungfrulig frid. Men mitt i denna skönhet sitter även den lede BOVEN, som i denna stad kan luras endast med högskaftade stövlar eller tvåans växel.

Vem har då bjudit, denna ärkebov, mot vilken både stadens styrande man och hans högra hand förefalla maktlösa att ta plats på våra gator? Svaret på denna fråga kan hämtas ur den diskussion, som för ett par månader sedan fördes i vår värda stadsstyrelse.

Den gången gällde frågan ett inköp av en bilplog för finska mark tvåtusen (2,000). I brukbart skick skulle den dock ha kostat något mera, kanske 5,000 mk, vilket under alla omständigheter måste anses som synnerligen billigt (i 1938-års penningvärde cirka 300 mk). Vad blev då resultatet av denna diskussion? De av stadsstyrelsens medlemmar, som arbeta under devisen ”Enig svensk samverkan” funno för gott att uppskjuta ärendets avgörande i och för anskaffande av ytterligare offerter från andra håll. Dessa ljusblå optimister äro minsann inte att gratulera just nu. Den förargade insändaren hoppas 1) att dessa medlemmar i stadsstyrelsens ha tillräckligt långa skaft på sina stövlar, 2) att de stå utposterade i gatuhörnen för att hjälpa stadens åldringar över gatukorsningarna (de böra helst även vara försedda med snöskyfflar för att hjälpa fastkörda bilar) samt 3) att sagda herrars ekonomiska insikter i en snar framtid måtte komma på skam.

Tips för framtiden. Avgör frågan om dammbindningen och bobbornas framfart i god tid, helst före nyår.


B—, Österbottniska Posten den 14 december 1951.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.En snöplog modell äldre. Om den är från femtitalet låter jag dock vara osagt.

 


*       *       *

Vackra vintervyerNågon gång mellan 1956, för då såg TB ut så här och 1959 när Nykarleby Handelslag blev Andelsringen. Notera poliskammarens vedlider! Förstoring.Notera poliskammarens fartstukvist och de lösspringande hundarna! Förstoring.Notera gjutjärnsräcket på den bortre trappan och vedtravarna vid Normens vedlider! Ungefär samma vy i början på 1900-talet. Förstoring.


Kurt Rinne tillhandahöll, Stig Haglund digitaliserade.
(Inf. 2014-04-09.)


Läs mer:
Alfred Sunds snöplog.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Lucka nummer 21 i Adventskalendern 2011.
(Inf. 2012-12-20, rev. 2014-05-26 .)