”EN GOD IDÉ”  hörde vi nyligen av en känd och för staden intresserad person (J. H.). Han föreslog  att den femuddiga stjärnan, som har gamla traditioner som juldekoration i Nykarleby, åter skulle tagas i bruk i större omfattning.
     Tron, hoppet och kärleken, symbolerna som blivit så fast förbundna med Jakobstad, har synts här i denna helg. De är vackra, men hör grannstaden i norr till och vi bör inte inkräkta på deras rättigheter.
     Här förekom under 1800-talet allmänt den femuddiga julstjärnan upphissad i en stång under midvinterhelgen och den passar alltfort.
 
Vår sagesman framkastade förslaget att placera två julstjärnor i vardera ändan av stora bron och en vid norra tullen, medan julgranen skulle ställas upp på torget. Idén tål att begrundas och vi för vår del rekommenderar den varmt. Flere julstjärnor över gårdarna i staden skulle också pryda upp under en kommande julhelg.Effe (Johannes Åbonde), Österbottniska Posten, 12 januari 1951.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:


Lars Pensar digitaliserade, fotograferade den 11 december och tillhandahöll med kommentaren:

Av texten framgår att julhelgen 1950 noteras för  första gången Jakobstadssymbolerna även i Nykarleby. Likaså att de femuddiga stjärnorna innehade en dominerande ställning under 1800-talet, åtminstone under den senare delen av seklet.
     Förslaget om stjärnor i vardera ändan av stora bron förverkligades i form av en stjärna över bron. Likaså flyttades stadens gran från platsen vid kyrkan till torget redan julen 1951.


*     *     *


Snön faller och pudrar esplanadens björkar medan stjärnorna lyser över den historiska rännarbanan. En av årets nyplanterade björkar skymtar bakom den högra belysningsstolpen. Förstoring.
Göran Wikstöms tofsstjärna hänger i biblioteket som förr. Förstoring.
I biblioteksfönstret hänger evenemangen. Förstoring.
Andelsbanken får en ny ingångsramp, eller vad det är. Förstoring.
Garderoben i ”Lövhyddan” har upphört, endast liken är kvar. Förstoring.
F.d. Asta blomsteraffär har ockuperat apotekslokalen. Ungefär samma vy drygt 100 år tidigare. Förstoring.


Läs mer:
J. H. torde vara Josef Herler.
Stjärna designad av Herler.
Innehållsförteckning till Nykarlebystjärnan.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-12-16, rev. 2011-12-16 .)