Stora brons kostsamma underhåll.


Jakob Näs behandlar i ett långt brev frågan om underhållet av Storbron i Nykarleby.
     Brobyggnadslaget består av Nykarleby stad och landsförsamling samt Munsala socken och Jeppo kapell. Underhållet av bron har under 16 år kostat 9.000 mk förutom en massa dagsverken. En orsak till dessa dryga underhållskostnader säger han vara, att man gjorde locket av trä och icke välvde det av gråsten, som brons arkitekt Rosenkampff hade tänkt sig. J. N. har tagit reda på att både brofästena och kistorna i älven är så säkert grundade, att ingenting skulle hindra, att locket nu välvdes av sten, varigenom underhållet skulle bli drägligt att bära för de underhållsskyldiga.
     På allmän kommunalstämma i Munsala den 14 maj hade man fattat beslut att i stället för en förestående broreparation välva brolocket.
     De övriga underhållsskyldiga kommunerna uppmanas att fatta liknande beslut, för att ett ”kräftsår som redan alltför länge tärt på dessa samhällen” i tid skall kunna läkas.Österbottniska Posten, september 1893.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Och fortfarande är Stora bron utan ett välvt stenlock och alltfort är det ständigt återkommande reparationer av brolocket och alltfort är kostnaderna för dessa arbeten dryga. Precis som för snart 120 år sedan.

 Läs mer:
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-11-10, rev. 2010-11-10 .)