Andra sjön på 1920-talet

Från västnordväst.

F.d. järnvägsstationen, senare hamnvaktsstugan och numera sommarvillan döljs nuförtiden av tät vegetation.  Magasinet flyttades vid en storm 1881 och fanns kvar ännu 1960, men revs för att ge plats för ett simhus. Hamnmagasinet ser förfallet och igenbommat ut.   Simhus.


Från söder. Simhus.

Okända personer.

 Rivet magasin.Tullmagasinet som finns kvar. 


Åke Björklund tillhandahöll.
(Inf. 2008-01-13, rev. 2022-11-20.)