[Ett femtioårsminne]


Thure Svedlin död.

Den 30 september avled i Helsingfors, fil.mag. Thure Svedlin, 68 år gammal.
     Han var son till handlanden Isak Svedlin i Nykarleby,  med härstamning från Munsala. Thure Svedlin blev student 1909, fem år senare fil.mag. Han var ivrig aktivist, blev jägare och deltog som officer i inbördeskriget.
     I ett visst samband med de föregående årens arbetsuppgifter handhade han också redigeringen av det på 1920-talet utgivna verket ”Finlands frihetskrig, skildrat av deltagarna”.
     Efter åren vid Svenska tidningen trädde Svedlin år 1922 i Holger Schildts förlags tjänst och var sedan 1931 dess verkställande direktör. På denna post utförde han ett för finlandssvensk kultur mycket betydande arbete, och den krets av författare, vilkas böcker under hans tid utgivits av förlaget, är säkert redo att vittna för dem om uppmuntran och god kritik.
     Utom åt förlagsarbetet ägnade sig Svedlin även åt litterär verksamhet: boken om Dalsbruks järnverk är en av våra bästa brukshistoriker och Frihetskriget i översikt den enda för en större publik avsedda skildringen vi äger av frihetskriget. Under våra senaste krig var Svedlin inkallad till tjänstgöring vid krigshistoriska avdelningen vid Karelska arméstaben och senare vid högkvarteret.Österbottniska Posten, oktober 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Nekrologen ingick i de finlandssvenska dagstidningarna i oktober1959, inklusive ÖP.
Faderns handelsgård var Bankgatan 4, vilken efter hans konkurs förvärvades av nämndeman Jaakkola, senare av Nykarleby Aktiebank.
     Om Thure Svedlin är det som med John Nylund, efter skola och bortflyttning från Nykarleby skedde deras karriär liksom deras vuxna liv på annan ort. Den nya hemorten har räknat dem som sina märkesmän medan de glömts i sin hembygd mer eller mindre.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-09-30, rev. 2009-09-21.)