Telefonautomatiseringen:

”Ett blad har vänts i stadens historia” sa Eklund


Planenligt omkopplades således Nykarlebytelefonen på måndag kväll. De gamla apparaterna kunde bäras ut och de nya fick stöpslas till kl. 18. Exakt på detta klockslag invigde telefondirektören H. Bäck automattelefonen i Nykarleby genom att ringa till stadsdirektör Ernest Eklund vilken strax därpå returringde till dir. Bäck.

Klockan 19.30 samlades ett trettiotal inbjudna och kommunala och andra represententer från Nykarleby stad och landskommun i den nya automatcentralen [i källaren till Liljedahls affärshus], som presenterades av tekniska ledaren ing. Herbert Mickelson. Efteråt bänkade man sig runt kaffeborden i Brostugan, där doktorinnan Else Almqvist serverade gott kaffe och dito bröd.
     Direktör Harald Bäck hälsade välkommen och redogjorde för automatiseringsarbetenas gång. Allt har gått prickfritt, egentligen har det gått bättre än jag vågat hoppas. Detta är en historisk dag, ty hur världen än vrider sig är det premiärdags endast en enda gång för automattelefon i Nykarleby. Han delgav också att telefonbolaget fått löfte om ett lån på 50.000.000 mk från folkpensionsanstalten, ty pengar behövs sa disp. Bäck.
     Ett blad har vänts i stadens historia, sade dir. Ernest Eklund i sitt tacktal. Också för oss Nykarleby har allt detta gått över förväntningarna. Naturligtvis har mankemang uppstått här och där innan man har in alla abonnenter i rutinen att ringa med automattelefon osv. men på det hela taget har det gått utmärkt.
     Ännu kan bara tilläggas, att det finns 400 nummer reserverade för nykarlebytelefonen, f.n. finns här ca 300 abonnenter. Vid behov kan centralen utbyggas för 2000 abonnenter. Tidigare har Nykarleby haft två telefonlinjer till Jakobstad, nu har man hela nio kanaler.


Österbottniska Posten den 3 juli 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Centralen var placerad i Liljedahls affärshus källare. Hilding Wiklund var installatör i telefonbolagets tjänst. Och abonnenterna den tiden minns ännu med vilken förväntan man slog numret på sitt första samtal med automattelefon. Så det var nog en historisk dag då man i Nykarleby kunde ringa precis som i de stora städerna.Hilding Wiklund.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Telefonkatalog från 1958.
Byggnadsplaner 1978.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-09-02, rev. 2023-10-15 .)