Nykarleby vann vänlighetstävlan

     I den vänlighetstävlan, som på föreningen Pli och Hyfs initiativ anordnats mellan de fyra små kuststäderna i landet: Nådendal, Nykarleby, Kaskö och Kristinestad, vann som bekant Nykarleby, som i de olika proven fick sammanlagt 308,7 poäng eller i medeltal 8,12, medan Kaskö kom på andra, Kristinestad på tredje och Nådendal på fjärde och sista plats.
      Som ett synligt bevis på segern överlämnades i förra onsdags på kvällen en s.k. Solvimpel från Pli och Hyfs till representanter för Nykarleby. Styrelseledamoten i Pli och Hyfs, skolradiochefen Nils Göran Engström [som redan under seminarietiden ordnade radioutsändningar från Normen, berättade Lars Pensar] och verksamhetsledare Bobi Taulamo överräckte segertrofén med den manande devisen Vänlighet värderas till stadsdir. Anders Nordström varvid lär. Engström i i ett tal riktade sig till Nykarlebyrepresentanterna. Långt innan dylika tävlingar och vi själva ens var påtänkta fanns i denna stad en som försökte fostra hela vårt folk till vänlighet, nämligen sagokungen Zacharias Topelius. I dag finns visserligen inte längre några grindar att öppna som på Pikku-Mattis tid, men det finns forfarande dörrar. Och i stället för resvagnar i silver och skravelmässing åker det bussar med främlingar och turister genom staden, vilka uppskattar och värderar vänlighet.
      Nykarleby är Pikku-Matti bland landets städer, men minst är inte sämst. Nykarleby är en idyllisk små- och skolstad, där det råder harmoni, vilket hör ihop med gammal kultur och nedärvda traditioner, framhöll hr Engström vidare och betonade att Nykarleby genom denna sin seger nu går vidare jämte 11 andra orter i landet till "semifinalen". Det finns därför inga skäl att slå sig till ro eller yvas över segern utan nykarlebyborna bör tvärtom fortsätta att genom artighet och vänlighet öka trivsamheten i staden.
      Stadsdir. Nordström tackade på stadens vägnar för priset och de vackra orden och framhöll anspråkslöst att det var en glad och angenäm överraskning att Nykarleby utgick med segern. I det dagliga umgänget med sina medmänniskor glömmer vi ofta att man med vänlighet och hänsyn gentemot andra får saker och ting uträttade på ett mera friktionsfritt sätt än annars.
      Som en påstöt och påminnare i den riktningen har dylika vänlighetstävlingar sin stora betydelse. Till slut önskade tal. Pli och Hyfs fortsatt framgång i dess tävlings- och upplysningsverksamhet för åstadkommande av vänligare och mera hyfsade umgängesformer medborgarna emellan.
      På stadsfullmäktiges vägnar tackade dess viceordförande Axel Pensar för Solvimpeln och de vackra orden. Överlämnandet av priset ägde rum vid en middag på Juthbacka, varvid staden representerades av stadsdirektören, borgmästaren och stadsfullmäktiges viceordförande.


Österbottniska Posten nr 1/1956.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
År 1939 ondgjorde sig "Vicarius" över hur stadsborna beter sig mot bussturister.
Hur det gick i semifinalen är än så länge obekant, men däremot utsågs Nykarleby år 1996 till Finlands lyckligaste stad.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2005-11-27/HK.)