För 75 år sedan

(nr 9, 28/2 1884)

     Nykarleby. Det berättas att resande natten mellan den 24 och 25 dennes sett en varg på landsvägen invid Nykarleby stads begravningsplats.
     På kyrkostämman den 24 febr. beslöts att i enlighet med kyrkorådets betänkande uppföra norra muren vid nya gravgården. Arbetet skall runt 1? sept. utbjudas på entreprenad.
     Jordägare i Nykarleby och Jeppo kommuner sammankallas till ett möte på Finskas i Jeppo den 6 mars för för att uttala sig i järnvägsfrågan.


Österbottniska Posten nr 9/1959.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
En varg rörde sig i trakten sju år senare.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-04-27.)