Två Nykarlebybor ...


... på olika orter men i samma bransch, annonserar år 1901 och erbjuder sina tjänster.Födgeniet J. W. Nessler ramar in sin annons med hakkors, detta långt innan hakkorset blev synonymt med ondska och grymhet. Läsesedlar förekom vid konfirmation.

 

*      *      *


som utgifves af Alfred Salin en gång i veckan med 8 sexspaltiga sidor. Innehåller mycket om Finland och i Amerika bosatta Finländare.

Kostar blott 1 dollar 50 cents pr år till Finland. Önskar Ni glädja någon i Amerika bosatt anförvandt med tidningen, så kostar: V. P. endast en dollar i året. Sänder Ni mig tydliga adresser på fem i de västra staterna bosatta svenskfinnar, så får Ni tidningen sänd hvart Ni önskar gratis en månad och för hvarje adress mera fås V. P. en vecka längre tid gratis. Detta gäller till den 15 december,
Pengar sändas bäst genom att å postanstalt köpa postanvisning. Adressera

Västra Posten
Seattle, Wash.
U. S. of Amerika.

 

Den andra, som emigrerat till Amerika (se Kummels avhandling), startar en tidning over there, och har en så global uppfattning, att eftersom tidningen som utkommit i Nykarleby hette Norra Posten så är namnet Västra Posten lämpligt för en tidning som utkommer på västra halvklotet. Och någon gatuadress behövs lika litet i Seattle, USA som i Nykarleby, Finland. Den tiden var världen liten!Österbottniska Posten 1901.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.

 Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.

Svastika på wikipedia.
(Inf. 2011-12-21, rev. 2012-12-28 .)