I oktober månad i Nykarleby för ett halvt sekel sedan.Den venetianska aftonen.


TOPELIparken samlade i söndags rekordpublik. Härtill bidrog säkert även det vackra vädret, som bjöd på klar himmel med sprakande norrsken. Något kyligt var det dock, vittnande om att sommaren är förgången.
     Som vanligt hade museiföreningens energiska medlemmar dekorerat parken vackert med lyktor och marschaller, som spred sitt fladdrande ljus över en tusenhövdad publik, när Vörå hornorkester i taktfasta toner öppnade programmet.Utsikt från Topeliparken mot Folkhögskolan.
[Utsikt från Topeliparken mot Folkhögskolan. Troligen i slutet på 1950-talet.
Foto: Holger Haglund.]


     Kvällens goda konferencier, Håkan Granqvist, hälsade välkommen och Rödsögrabbarna bjöd på sångspel. Tyvärr krånglade högtalaren och gav inte den bästa återgivning. Programinläggen var i fortsättningen fiollåtar och uppskattade visor till gitarr av Dick Granroth.
     Under pausen smakade både kaffet och korven gott i kvällskylan och man rörde gärna på sig i parken, medan man beundrade det sprakande fyrverkeriet och det storslagna norrskenet.


Stor publik framför f.d. tvättinrättningen.
[Stor publik framför f.d. tvättinrättningen. Förstoring. Troligen i slutet på 1950-talet. Känner någon igen biljettförsäljerskan?
Foto: Holger Haglund.
(Inf. 2007-10-28.]


     Hornmusiken samlade igen publiken, som med intresse följde en Kasperteater med motiv från det gamla Nykarleby. Teatern hade sammanställts av Josef Herler, som också i övrigt som vanligt hade stått för sammansättningen av programmet. Mera sång av Rödsögrabbarna följde ännu, innan den venetianska aftonen i parken var tillända.
     Den gav vackra synintryck, en stunds underhållning och sannolikt åter en försvarlig skärv i museiföreningens behövande kassa.


*           *           *

HÖSTMARKNADEN var synnerligen stillsam tillställning denna gång. Stånden på torget var mycket få, köparna knappast flere.
     På lördagen var det något mera folk på torget men kommersen var skral. Hästhandeln låg alldeles nere. T.o.m. zigenarna var mycket få. Även polisen kunde rapportera en lugn marknad.
     Det ser ut som om marknaderna småningom skulle helt förlora sin betydelse, vilket knappast är att undra på, då ju den köpande allmänheten utan större svårigheter får vad som behövs i de vanliga affärerna.


Österbottniska Posten oktober 1957.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll text, Elisabet Sund tillhandahöll bilder.


Läs mer:
Venetiansk afton av Bo Kronqvist.
Marknaderna av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-10-23, rev. 2007-10-28.)