VIII Gammalmodiga klockstaplar

av

Lars Pettersson


— — —

Vid Nykarleby kyrka från ca 1607—10 stod fram till 1700-talets början en klockstapel, som föregick den nuvarande. Av allt att döma just denna stapel är inritad på Claes Claessons regularitetskartor av 1649 och 1651 som en kvadrat i samband med bogårdens sydsida. 21) Av kartorna att döma har bottenvåningen tjänat som huvudingång till kyrkogården. Stapeln hade plats för trenne klockor. 22) Både 1699 och 1700 omtalas, att någon med våld inträngt i stapeln för att ringa. 23) Detta visar, att byggnaden ej var en öppen klockbock.NOTER

21) xx

22)

23)

 


Lars Pettersson (1985) Svenska Österbottens historia del V, sid 161.


Läs mer:
Bild på klockstapeln.
Fler artiklar av Pettersson ur Svenska Österbottens Historia del V.
(Inf. 2003-10-25, rev. 2018-09-30 .)