Prosa

Förklaringar
Se tillhörande meny om den inte redan finns här ovanför.
* hela boken (eller särtrycket) införd.
Urvalskriteriet för författare och texter som redovisas här har jag inte riktigt klart för mig.Ragna Ahlbäck 1914–2002

Socklots byrätts protokoll 1751—1761.
Bondbröllop.
Folkdräkter i Tjöck och Lappfjärd.Otto Andersson 1879–1969

Sång- och musikfesten i Nykarleby 1914.J. R. Backlund 1891–1996

Skropel-Jobb.
Med pojken på färden.Elisabet Backman 1870–1950

Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo. 10-årsberättelse uppgjord av Elisabet Backman.Woldemar Backman 1870–1946

I Österbottniska Posten
Tvenne jubileer. Drätselkammaren 50 år och Stadsfullmäktige 40 år. 1925
Nykarleby stads borgmästare 1620—1925. 1926
Nykarleby hälsokälla och Brunnsholmarna. Del I. 1927
Nykarleby hälsokälla och Brunnsholmarna. Del II. 1927
Vår donationsjordsfråga. 1929
Nykarleby stamapotek 150 år.* 1932
Nykarlebysoldater i 1808—1809 års krig. 1940
Den Heikelska gården. 1940
En plankarta över Nykarleby från 1600-talet. 1941
Tomt 10 i gamla Nykarleby. 1941
En släkt Schjoman. 1941
En Nykarlebyättling, Erik Johan Bäck. 1942
Nuvarande Nykarleby-släkter med anor från tiden för stora ofreden. 1942
I namnfrågan. 1944
Nykarleby stads brand 1858. 1958

Många av de skrifter som senare publicerades som särtryck eller i Nykarlebynejden, se nedan, publicerades först i ÖP.

Bothnia
Borgerskapet i Nykarleby år 1808. 1933

Övrigt
Se innehållsförteckning till Nykarlebynejden I och II, 34! småskrifter om Nykarleby, varav några om Munsala och Jeppo, och dess invånare sammanställda i två volymer.Sigfrid Bertlin 1912

En säregen Nykarlebyspelman. (Joel Hägglund.)Erik Birck 1912–1985

Nykarleby stads historia del II.
Nykarleby stads historia del III.
En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55.*
När seminaristerna räddade Majniemi.
Nykarleby Fruntimmersskola.*J. L. Birck 1886–1971


I Österbottniska Posten

Som vallpojke och ”kuddhöling” i Nykarleby på 1890-talet.
Sommar i barndomsstaden I.
Sommar i barndomsstaden II.
Min barndoms Nygård I.
Min barndoms Nygård II.
Min barndoms Nygård III.
Min barndoms Nygård IV
Vinterkväll och brasa förr i tiden.
Min barndoms marknader I.
Min barndoms marknader II.
Läsning i hemmet.
Stadens första järnväg.
Lokomotiveldare på Nkby järnväg.
Stationskarl.
Snickeriarbetare.
Bodfrökens brev I.
Bodfrökens brev II.
Bodfrökens brev III.
Minnen från stadsbiblioteket i Nykarleby.
Hälsning till Nykarleby Sparbank på 60-årsdagen den 24 oktober 1934.

Övrigt
Julljus — Livsljus.*
Nykarleby i sina skalders minnen.*
Min barndomsskola.* Hågkomster från Nykarleby Seminariums normalskola 1893—1901.
Tal till  Kvinnan vid Nykarleby stads 350-års jubileumsmiddag på restaurang von Döbeln den 23 augusti 1970.
En pojkes upplevelser I. Under hungeråren på 1860-talet.
En pojkes upplevelser II. John Gustaf som skolpojke, lärpojke, vandrande gesäll och soldat 1870—1884.
Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923—1963.*
Erik Olin och hans byskola. En österbottnisk tidsbild från 1800-talet.
Förenings- och privatarkiv — Synpunkter på gamla papper och nya.*
Kvinnlig filantropi i Nykarleby.*
Min barndomskyrka, min ungdoms tempelgård.
En tidsbild. Hälsningsskrivelse vid Nykarleby nykterhetsförenings 60 års jubileum.
Stjärngossarna.
Socklotpojken som blev norrman.
Nykarleby – barndomsstad för författare.
Netta Heikel.
Carl von Bonsdorff 1862–1951

Blad ur Nykarleby historia.* (Ett prästval och Trivialskolan på 1650-talet.)R. R. Eklund 1895–1946

Nykarlebyskildringen framför andra, Liten drömmarpilt.*
Evig stad i Loggbok på landbacken.Nelly Fågelbärj 1907–2007

Stadsresan.
Minnen från ett svunnet Nykarleby.
Ett föreståndarjobb i ”ödemarksbyn”.
En Herrens tjänarinna.Ture Granqvist 1898–1985
Då inbördeskriget bröt ut.
Nykarleby nykterhetsförening 1886—1936.*
Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo, 50 år 1922—1972.*
Kuddnäs och den försvunna urtavlan.
Hälsning vid Svenska folkpartiets Partidag 11—12 juni 1966 i Nykarleby.
Hembygden hälsar julen 1946.
Kyrkoby skola. En 40-års översikt av Ture Granqvist.

Krönikor i Österbottniska Posten under signaturen Tege
Rötmånaden. Kyrktuppen, åskledaren m.m. 1932
Behov av ett museum? och gatuskyltar. 1934
Slagruteproblemet. 1934
Det säges. 1937
Våren. 1937
Rykten.
Mörk jul. 1939
Vattenbristen i Nykarleby. 1941
Nykarlebystjärnor och krigstidsbrist. 1941
Vatteneländet. 1942
Emigration. 1950.Karl Johan Hagfors 1860–1939

Nykarleby seminarium 1873—1923.
Dagens hjälte.
Tornskär i Folkskolans språklära.
I Zacharias Topelius hembygd.

     
Krönikor i Österbottniska Posten under signaturen Kurre      
”Min vän Strömgren” och ”Vännen Strömgren” som Kurre då och då refererar till är hans alter egon, enligt Erik Birck.      
  Dag
År Nr
På lustfärd med motorbåt. 29/6 1906 26
På sommarresa. 6/7 27
Vid Andra sjön. 3/5 1907 18
Dåliga midsommarvädret. och Jeppobornas bank run. 28/6 26
Taxering. 7/2 1908 6
Generalguvernören. Tidningar. Utskylder. 31/12 1909 52
Det politiska lifvet. De religiösa intressena. Klockarvalet. Nya gatunamn. 7/4 1911 14
Nättingar, hösten, prästval, lugnet. 8/9 36
Prästmöte, teaterbesök 13/10 41
Uppfinningar. Gamla stadsbor. 27/10 43
Julen stundar. 8/12 49
I sofkupén. 19/4 1912 3
Fastlagstisdag. Halme och socialismen. Lotsarna. 23/2 8
Lotsverkets förryskning. Tjänstemän i fördömelse. Oro i världen. Panamakanalen. 22/3 12
Vädret. Järn- och andra affärer. Garveriet. Sjukhuset. 24/5 21
Snöröjning. Societetshus och sångförening. Dans. 29/11 48
Försommaren, Sångfesten och Brunnsholmarna, Sjöfarten, Nykarleby bank. 23/5 1914 21
Förberedelse inför sångfesten. Kurs i kroppskultur. 12/6 24
Våren. Dyrtid. Nykterheten. Kaféerna
Socialisternas världsförbättring. Giftasproblemet
30/6 1916 26
Under året hädangångna stadsbor och annat som försvunnit. 30/12 52
För att se midnatssolen 29/6 1917 26
Eländet 1917 5/1 1918 1
       
Hösten, skolor, elektriska ljuset, bastu, dåliga och bra affärer, prostgården. 14/10 1921 41
Ö.P. 40 år och hädangångna stadsbor 10/2 1922 6
Högsommaren och Riksdagsvalet. 30/6 26
Hösten, nejonögon, skolor, hädangångna stadsbor 20/10 42
Juni 28/6 1924 26
På sommarresa 8/8 24
Kraftverket och Brostugan 6/3 1925 10
Försommaren. Bilar. Esplanadbjörkar. Kraftverksbygget inlett. Lybecks rådmanskalas. Gravgårdens skötsel. 23/5 21
Försommaren, kraftverksbygget, villaliv, dröm om Bobrikoff, förfinskning 26/6 26
Snöröjning och kraftverksbygget 9/4 1926 16
Islossningen, klädpriser, boställsnämnden, dammhaveriet. 7/5 18
Dammhaveriet 28/5 21
Taxeringen. Uppröjning efter dammhaveriet. Kristliga sångfesten 2/7 26
Dammuppbyggnaden 27/8 34
Om Wide 17/9 37
Vemod 22/10 42
Inför julen. Hela krönikan. 24/12 51
Vårfåglar, radio, Det elektriska ljuset 22/4 1927 16
Självständigheten 10 år och R. R. Eklunds debut 9/12 49
Kraftverksbyggets finanser och författare 24/2 1928 8
Stadens finanser 24/2 12
Den 20 juni 22/6 25
Midsommar 29/6 26
På sommarresa söderut 13/7 28
Vädret, kyrkinvigning och idrott på Kampen 5/10 40
Folkmängden m.m. 11/1 1929 2
Den hårda vintern, kyrkbranden, kraftverket 22/2 8
Försommaren 28/6 26
På väg från Nådendal 16/8 33
Bussresa till Vasa via Jeppo 25/10 43
       
       
Bl.a. lokaler för all denna gudstjänst. 28/3 1930 13
Ut till havs, Runebergsordens besök i Jeppo, Lappomännen 28/6 26
Avsked från Nykarleby 31/10 44
Tidningsläsande, religiositet, ekonomiska läget, Kauhava 28/3 13
Österbottniska Posten fyller 50 år. 15/1 1932 2
Ett besök i Österbotten 22/9 1933 38
Återbesök i Nykarleby 13/9 1935 37
Jul-litteratur 17/12 1937 50Einar ”Neger” Hagman 1887–1963

En weekend i idyllen ur Ur dagboken.Runar Hedberg

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby femtio år.*Einar Hedström 1880–1951

Konstaterade att jag citerat så mycket ur Nykarleby Min barndoms och ungdoms stad*, att det var lika bra att föra in boken i sin helhet. Boken behandlar i huvudsak staden på 1880- och 90-talet, men även tidigare och senare händelser tas upp. En kombination av barndomsminnen och stadshistoria. Rätt mycket om stadens historia är hämtat ur Wichmanns Nykarleby stad 1620—1920.

I Österbottniska Posten
Isen går 1922.
Otroligt men sant. 1927
Låt jullantärnorna lysa! 1928
Stadens fäder. 1930
Promenad på begravningsplatsen 1934.
Julaftonsvandring i Nykarleby 1934.
Fåfängan 1935.
Veckoprat om Frihetsstatyn i Vasa och minnesmärke över striden vid Nykarleby. 1935
ÄGIR och allmogebåtar 1935.
Veckoprat om vikten av att dokumentera 1935.
Veckoprat om julgran 1935.
Tallarnas barr och björkarnas blad 1935.
Veckorat om bland annat julstjärnor. 1936
??? 1936
Veckoprat om skärgården 1936.
Lågvatten 1936.
Nu är jul igen 1937.
Intervju med Flora 1937.
Veckoprat om trafikvett och imålning av minnestavlor vid Juthas 1937.
Herkepeusas påttin 1937
Veckoprat om bland annat karta och Herkepeusas påttin 1937.
Veckoprat om bland annat Andrasjön 1938.
Veckoprat om Herkepeusas pottin och böcker 1939.
Nykarlebybor 1939.
Juana Nancys irrfärder bland Bottniska vikens isar 1940.
En intressant namnfråga. Nykarleby landskommuns namn 1944.
Julfirande under olika år.
Nykarleby Djurskyddsförening 1945.
Om björkar och annat 1945.
Småprat om kaffeauktion och avsked 1945.
En stadens bilderbok 1945.
Småprat om islossning, skyltvandalism, källare och gatuskyltar. 1945
Gammalt som gått 1946.
Platsen vid Nybron — En återblick på ett minne som försvinner 1949.
Något om gravgårdarna i Nykarleby 1950.


Gustaf Hedström 1829–1907


I Österbottniska Posten

Alön och Majniemi. Ur avlidne direktor Gustaf Hedströms sammanställningar av Topeliusminnen.
Z. Topelii sjöresa från Helsingfors till Nykarleby på skeppet Ellida våren 1835.
Några Nykarlebyminnen i Topelii skrifter I.
Några Nykarlebyminnen i Topelii skrifter II.
Vår nuvarande begravningsplats 100 år.

Från det gamla Nykarleby:
– 1. Några anteckningar om skärgården och skeppsbyggeriet.
– 2. Några anteckningar om skärgården och skeppsbyggeriet.
– 3. Sommarliv.
– 4. Sommarliv.
– 5. Skärgårdsidyll.
– 6. Skeppsbyggeriet på Alörn.
– 7. Hamnen flyttas.Ivar A. Heikel 1891–1952

Minnen från min barndom och ungdom.*
Mitt första minne.Torkel Hellström 1890–

Från gångna tider i Nykarleby.*

I Österbottniska Posten
Ur gamla loggböcker I.
Ur gamla loggböcker II.
En födelsedagsdikt av Zacharias Topelius till Majdrottningen av år 1872.Rolf Herler 1908–1977
I Österbottniska Posten

Vårt vinterfrämmande.
Krigsmånaderna i Nykarleby. Staden och dess närmaste landsbygds insatser I.
Krigsmånaderna i Nykarleby. Staden och dess närmaste landsbygds insatser II.
Till er, soldater, från Nykarleby.
En utställning — och ett initiativ. Viktor Malmbergs minnesexposition.
Lottornas påskautomat.Alfred Huldén 1888–1970

I Österbottniska Posten
Ett skol- och kulturhistoriskt 300-årsminne i Nykarleby. (En sammanfattning av de två nedanstående.)
Nykarleby Trivialskola. Festföredrag i Nykarleby kyrka den 3 februari 1941, del I och del II.
Självstyrelsen inom byalagen i Nykarleby och Munsala efter 1742.

Övrigt
Några österbottniska byordningar.
Uusikaarlepyy i Suomen kaupungit sanoin ja kuvin.
Julhälsning 1957: Till Nykarleby-bor i USA, Canada och annorstädes i världen.
Om Nykarleby äldre kyrkas läge.
100 år sedan Nykarleby brann.
Om Nykarleby.
Minnesruna över Alexander Björklund.J. J. Huldén 1880–1959

Österbottnisk lustresa

”Åt hembygdens Soldater och Lottor, som i hård tid satt in livet till Finlands räddning, ägnas dessa hembygdsbilder med beundran och outsäglig tacksamhet.” är J. J:s inledningsord till Österbottnisk lustresa från 1941.

Stridsluren och vindharpan
Topelius' stad.
Människor och medaljer
Liten åker till Drömmestad.
Gånge Rolf vikingaskalden. Om V. K. E. Wichmann.
Vänner, det var häst i redet. Om K. J. Hagfors.
Där är vägens mål ... Om Ernst V. Knape.
Slumrande toner. Om Alexander Slotte.
Tal vid avtäckningen av R. R. Eklunds byst.
Legenden i Finlands medaljkonst.
Gerda Qvist i Finlands medaljkonst.

Österbottningar i vardagsdräkt
Ada Hongell.

Övrigt
Om Ebba Brahe.
En förtjusande småstadsrönika.Lars Huldén
1926–2016
Bidrag till nykarlebyområdets ljudhistoria i Festskrift för Erik Bergman.
Utdrag ur Finlandssvenska bebyggelsenamn.
Striden om Nykarleby.
Spelmanssägner från Nykarlebytrakten.
Påskbrasan.William Hägg 1911

Nykarleby i Österbotten — hembygd, svenskbygd.Maj-Britt Höglund 1951

Juthbacka under 350 år.Bror Johansson 1921

Grispojkan.
Grusade förhoppningar.
En minnenas promenad i min barndomsstad.Bertel Klockars 1914–2000

Recension av turistbroschyr.
Naturglimt maj 1963.
Naturglimten om Sylvias julvisa december 1964
Naturglimt februari 1964.
Naturglimt mars 1966.
Vintervandring i sommarparadis december 1973.Ernst V. Knape 1873–1929

Erik Falander.*William Knuts 1897–1990

Krigsfången.Jan Kronholm

Sista skutbygget på Åminne.Bo Kronqvist 1948

Venetiansk afton.
Topelius' sommarstuga Majniemi.
Zacharias Topelius d.y. 1818—1898.Magnus Kull
1924
Nykarleby seminarium och jägarrörelsen.Bengt Kummel

Emigrationen från Nykarleby stad 1880–1914 till länder bortom haven.
Tomtjobbare ville köpa halva stan.Hugo Lagström 1894–1967

Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden.
Kuddnäs hemman och dess ägare på 1600-talet.
Burskap i Nykarleby 1641-1723.
Hemmansnamnen i Kyrkoby och ForsbyMikael Lybeck 1864–1925

Fred i krig ur Dagar och nätter, första samlingen.
Allas vår Margit.


Paul Werner Lybeck 1861–1911
Den siste majgreven och andra österbottningar.
Blad ur Nykarleby stads historia.Ragnar Mannil 1932–2003

Juthbacka, jubileumsskrift.*
Ellen Fogel.
Johan Kaldén — österbottnisk publicist på 1800-talet.
Insamling och vård av släktens minnesmärken.
Oscar Nikula 1907–1996

Första kapitlet ur John Nylund. En minnesskrift över John Nylunds liv och verksamhet.Joel Nilsson 1877–1940

Topeliusminnen. Fiskar- eller roddargosse åt Zacharias Topelius.Petrus Nordmann 1858–1923
Nykarleby och Tjärbrännaren i Nedervetil i Furu-Jutte.
Nykarleby i Bilder från svenska bygder.
Minnesruna över Zacharias Topelius.


Anna Nordqvist

Barnhemmet i Nykarleby. Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918—1943.Paul Nyberg 1889–1968
Utdrag ur Topelius dagböcker.
Resebilder ur topeliuska dagböcker och familjebrevoch En bilresa på de minnesrika vägarna ur Herrar och herrgårdar.
Topeliusmuseerna på Kuddnäs och Hertonäs.
Hertonäs museum, Vägledning för besökande i Topeliusrummen.

En likpredikan över råd- och handelsmannen i Nykarleby Josef Calamnius på Genealogiska samfundets webbplats. Medlemskap krävs.Vilhelm Nyby 1919–2001
ÖP
Recension av Leo Ågrens nyutkomna bok Ballad.
Nattlig sjöresa med Laxö från Vexala till Jakobstad.
Ännu lever en del personer som minns Zacharias Topelius.
En utflykt till havs.
R. R. Eklunds minne hugfästes med en minnessten i Nykarleby.
På minnesstenen över RR: ”Att skriva, det är att hugga i granit och göra oåterkalleligt, under tungt ansvar . . .
God Jul bland åldringarna på femtioåriga Frihemmet i Nkby.
Julgrisen. En historia från krigstiden.
Skärgårdsreflexioner. (?)
Domarbacka – nu skövlat, ett minne blott, domarställe med häradshövdingar.
Frans och Irene Backlund.
Barndomstidens Stubben.
ÖP har anor, fyller nu 90.

Hufvudstadsbladet
Kvarnen som brann tre gånger.
Kunglig sidolinje föder upp minkar.
Nykarlebymarknaden.
Nykarleby chaufför sålde hästar som 13 åring, ägde taxibil nr l.
Än är livet spännande! Intervju med William Knuts.
Fattigåret 1867 dog folk med grästappar i mungipan vid vägkanterna i Markby. Intervju med Johannes Backlund.
Tornskär lockar alltjämt till fiske.

Vecko Pressen
Sommarparadis.
Nykarlebyidyll.

Vecko-Spegeln
Fiskeläge på Tornskär.
Ny linjebilstation i Nykarleby.
Nykarleby får vatten och slask.Bertel Nygård

Huset mitt i byn.


Linn Nystedt 1975

Mormor berättar, minnen och traditioner.
Hilda Olson 1832–1916
Minnen från barnaåren i Nykarleby* (manuskript).Peter Portin

Kyrkans Ungdom i Nykarleby 100 år 1915–2015.Joel Rundt 1879–1971

Kovjoki i Den österbottniska byn.

I Österbottniska Posten
En intressant namnfråga. Nykarleby landskommuns namn.Irmelin Sandman Lilius 1936

Prostgårdsminnen” ur Hand i hand, medförfattare Heddi Böckman.
Benskeden ur Sagor från Främlingsgatan.
Den flygande schäsen ur Storsjöhamnen.
Morfar och jag ur Storsjöhamnen.
Min röda karamell ur Skeppet Flygande Gedda.
Mormors hundar ur Skeppet Flygande Gedda.Peter Sandström 1963


Syster måne

Röik.

Manuskript för pornografiska filmer
Mästarns samling.
Kraftverket.

Gigant
Nejonögon.
Vid tågstationen.

Till dig som saknas
Första maj.
Köttkontrollen.

Transparante blanche
Vattentornet.

Laudatur
Gräftan.

Mamma november

Kärleken är ett tamdjur

Övrigt
Låt din ängel gå.
Långt från Jugoslavien.
Vi ska arbeit opp oss”.


Thure Sandvik

Socklot i Den österbottniska byn.Lars Schalin 1895–1962
I Österbottniska Posten
Om smuggeltrafiken över Kvarken under Krimkriget.
Djupsten och Leppogubben i forna tider.
Tre Nykarlebyskalder.

Övrigt
Alörn, tvenne skalders sommarparadis.Sigmund Schalin 1892–1983

Nykarleby kyrkas bildskrud.*
Zachris Topelius som fiskare.*
Några drag ur Kuddnäs historia. Föredrag, hållet vid invigningen av Kuddnäs museum den 25 juni 1934.*
Kuddnäs. 1975*Zacharias Schalin 1854–1938

Byskolläraren Erik Olins lif och värksamhet. 1897
Kuddnäs och Z. Topelii barndomstid. 1898
Om Nykarleby kyrkas bildskrud, målarena D. Hjulström samt J. och E. Alm. 1907
Om betydelsen av Zachris Topelius' barndomshem för hans utveckling under uppväxtåren. 1934
Skalden Z. Topelius forna hemgårds historia.*1935
Zacharias Schalins skolgång i Nykarleby elementarskola 1863–67. Red. G. Cavonius. 1975.Leif Sjöholm

Affärsmannen Artur Liljedahl.
Ståtliga köpmanshus.
Dokumentationen fortsätter.
Soklotpojken Alfred. En av Finlands första flygare.
Från gödsellastare till industrirobotar. Norcar-BSB 25 år 1979–2004.Karl Sjöstrand

Händelser ur minnets dagbok.Hugo Svedberg 1904–1949
I Österbottniska Posten
Nykarleby strax efter stora ofreden. 1939
Munsala strax efter stora ofreden. 1939
Ladugård på Vexala ö. 1939
I dymmelveckan på 1700-talet. Trollkarlen Jonas Hielte från Nykarleby. 1939
Socknen, kyrkan och prästerna förr i världen. Anteckningar ur handlingar rörande Nykarleby och Munsala socknar. Del I, Del II och Del III. 1941
Anteckningar om Nykarleby stad. Ur handlingar i Statsarkivet del I. 1941
Anteckningar om Nykarleby stad. Ur handlingar i Statsarkivet del II. 1941
Egendomsbekymmer efter stora ofreden. 1941
Jacob Söderman 1938
Minnen från krigsvintern 1944 i Nykarleby.Tuukka Talvio

Fynd av förhistoriska mynt i Österbotten. (Bl.a. om det romerska myntet som hittades på Helgabacken i Kovjoki.)Pehr Tonberg 1928
Nykarleby Nykterhetsförening 1886–1986, kortfattad redogörelse med huvudvikt fäst vid de senaste 50 åren.
Nykarleby stråkorkester 1970—1995.
Artiklar i Pedersöre.
Minnesrunor i SFV-kalender.Zacharias Topelius 1818–1898

Utdrag ur dagböckerna.

Augustas hallon.
Beckbrännaren som alltid kom överst.
Björken och stjärnan.
Blinda spelman i Nya Trollsländan.
Den barmhärtige är rik.
Den Gamle Kardmakaren i Helsingfors Tidningar.
Draken, Sirapen och Andegrottan, ”småsagor”.
Ellidas saltlast.
Fjäderholmarna.
Gamla stugan.
Hallonmasken.
Julbocken.
Julträdet.
Kyrktuppen.
Midsommarnätterna.
Moppe.
Nykarleby i Simeon Levis resa.
Pehr Matts sten.
Scenens nomader i Finland.
Skattgräfvarne.
Stjärnöga.
Trollens jul.
Tändstickan.
Unda Marinas fotspår.
Walters andra äventyr, som hände sig en dag i Sockerlandet vid Himmelsbacken.
Walters tredje äventyr, som hände när Walter slog trissa.
Vintersagan om Skyhög och Molnskägg.
Örnen och lejonet.

På Projekt Runeberg:
Vincent Vågbrytaren, kapitlet Vid varvet.
Brita Skrifvars.
Det gyllene spöket.

Några kapitel ur Fältskärns berättelser och Boken om vårt land.

En för alla och hvar för sig 1882.
Tal vid barnfesten 1887.Mirjam Tuominen 1913–1967

R. R. Eklund och det österbottniska landskapet.
Vid R. R. Eklunds grav.V. K. E. Wichmann (Gånge Rolf) 1856–1938
Nykarleby stad 1620—1920.*
Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916.*
Nykarleby såsom turistort.
Ett utdrag ur En Tidsbild Från trosstridernas tidehvarf.
Brudholmarna.
Några tidsbilder från grannstaden Nykarlebys storhetstid.
Stjärngossarna.
Petter Klockars.
Julen. Historiska anteckningar.
Isotalon Antti.Karl Wenelius 1926–2014
Petter Jacob Falck — Tullförvaltare och personlighet i 1800-talets Nykarleby.
Fiskeberättelser.Juhani Vikstedt
Översättning av Uusikaarlepyy i Suomen kaupunkien vanhaa rakennustaidetta.
Nykarleby i Det Svenska Finland.William Wik 1903–1996

Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet.
Ett nytt blad om Jacob Rijf.
Många frågor om Jakob Rijf besvaras i Stockholms stadsarkiv.
Kunglig korrespondens: Jacob Rijf till Majestätet om entreprenaden i Luleå.Anita Wikman 1938

Kråkvals (1987)
Kråkögat (1991)
- Bombningen fastlagstisdagen 1944
Vingklippt (1996)
- Krigstid
- Klappbryggan
- Ett förälskat par
- Vallbackborna
- Nykarlebystjärnan
- Bröllop på Karleborg
... vilka alla utspelar sig på Källbacken och i Nykarleby under 1930- och -40-talen.
Nykarleby i backspegeln (2015)

Juli 1948.
Äppel-Hugo.

Presentation av Allan, Sandra och vi andra (2011)Börje Wilkman
Jag minns min sköna stad, manuskript.


Fjalar Zittra 1913–2006

Åkrar och stenmurar beskriver vår historia.
De var skogs- och flottningsarbetare.
Kort historik om flottning, transportering och uppläggning av virke.
Skogsarbetare och flottare ett släkte hedervärda arbetare.
Sägner och historier kring galgbacken.
De små stugorna har sin historia.
Veteranminnen från efterkrigstiden.
Vackra Brudholmar med sorglig hstoria.
Josef Herler — kulturbärare och teatermänniska.
Frihemmet i Nykarleby har intressant historia.
Luciafirandet i Nykarleby (1950—1986)
Från lotsstation till villaområde.
Här berättar stenarna om forna Nykarlebybor.

Johannes Åbonde 1902–1984
I blickfältet nr 51/1942

Gösta Ågren 1936–2020
Nykarleby i dikten i Författare om författare.
Essäer i kapitlet Nykarlebydialekten.
En man gick genom stormen. Leo Ågrens liv och diktning.
Den brinnande staden.


Leo Ågren 1928–1984

Hunger i skördetid.*
Kungsådern.*
En jul i klubbekrigets tider.*
En julväxel.


K. V. Åkerblom 1877–1954

V. K. E. Wichmanns-Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby.
V. K. E. Wichmann — Gånge Rolf.
Recension av Wichmanns Nykarleby stad 1620—1920.
Nykarleby-minnen.
Österbottniska kyrkobyggmästare.
Korta drag ur Munsala historia intill stora ofreden i Wasa-Posten 1925.
Ett inlägg i debatten om Nykarleby landskommuns eventuella namnbyte.
Historiskt kalendarium för Svenska Österbotten. 1943


Robert Åsbacka 1961

Ögats bok.
Några utdrag ur Döbelns gränd.
Ekonomisk brist, litterär nödvändighet. R. R. Eklund och arvet.
Självbiografisk – KARTA Över Staden Nykarleby.


Margit Åström 1899–1980

K. J. Hagfors.Okända

Nykarleby och Jeppo ur Österbottens svenska kommuner: deras historia, traditioner och nutid.Läs mer:
Bibliografi.
(Rev. 2024-06-16 .)