Nykarleby folkskolseminarium av Hans von Schantz


Lärare och övrig personal

vid Nykarleby seminarium 1873—1957


 


V. TRÄDGÅRDSMÄSTARE


JOHANSSON, David Wilhelm

* 28.6. 1851. "Trädgårdsdräng" 1874—90.


THUNBERG, Axel

* 27.9. 1841. Trädgårdsmästare 1890—31.12. 1908. Pensionerad 1909. † 28.6. 1915.


KARELL, Mauritz Wilhelm

* 29.10. 1865. Trädgårdsmästare 1.1. 1909—31.10. 1910.


BERGMAN, Karl Valdemar

* 28.10. 1885. Trädgårdsmästarexamen. Trädgårdsmästare 1.11. 1910—1.12. 1940. Pensionerad 1940. † 12.12. 1953.


BERGMAN (f. Westman), Aina Alexandra

* 7.2. 1888. T. f. trädgårdsmästare 1—16.12. 1940.


GRANHOLM (f. Björklund), Signe Maria

* 29.10. 1895. Småskollärarinna. Trädgårdsbiträde. T. f. trädgårdsmästare 17.12. 1940—28.2. 1941, 16.6.—12.11. 1944.


ASPLUND, Runar Fridolf

* 23.1. 1911. Trädgårdsmästarexamen. T. f. trädgårdsmästare 1.3. 1941—2.4. 1946. Trädgårdsmästare 3.4. 1946.—31.3. 1953. Avgick på egen begäran.


BJÖRKLUND, Johan Gunnar
* 11.11. 1898. T. f. trädgårdsmästare 1.4.—7.5. 1953.


SANDSTRÖM, Bror Andreas
* 18.8. 1923. Trädgårdsmästarexamen. T. f. trädgårdsmästare 8.5. 1953—.

[Trädgårdsmästare från 1960 tills seminariet upphörde 1971, varvid efter en tid inrättades en stadsträdgårdsmästartjänst som han hade till pensioneringen 1987. Susann Widner efterträdde. Sedan år 2005 är Carola Ålander-Sjöstrand stadsträdgårdsmästare, men stadsträdgården är nästan helt avvecklad. När Ålander-Sjöstrand slutade omkring 2011 anställdes ingen efterträdare.

Uppgifter av Karin Sandström.]

 

[Läs mer: Trädgårdsmästarbostaden.]


Hans von Schantz (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957.
(Inf. 2005-12-18. Rev. 2013-08-16 )