Händelser ur minnets dagbok

av

Karl Sjöstrand


Förstoring.

[Gick som följetong maj–september 2009.]
Innehåll
  Kapitel 1–12 samt 20–24 publiceras ej eftersom de inte handlar om Nykarleby.  
     
13. Vad skulle jag bli? 50
14. Seminarietiden 52
15. På första klassen 60
       Begreppet dam 66
       Ett jubileum 70
16. Läsåret 1913—1914 73
       Sjuk 77
17. Läsåret 1914—1915 81
       När Valter Norrback och jag krabade från måndagstimmarna i mars 1915 utan orsak.
86
       Tentamen 95
18. Höstterminen 1915 99
19. Vårterminen 1916 101
       Sista kvällen i Nykarleby 108


Karl Sjöstrand  (1980) Händelser ur minnets dagbok.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2009-05-21, rev. 2023-03-14 .)