NYKARLEBY NYKTERHETSFÖRENING
1886—1986

av

PEHR TONBERG

KORTFATTAD REDOGÖRELSE MED HUVUD-
VIKT FÄST VID DE SENASTE 50 ÅREN
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förord2
Tidsläget3
Alkoholseden4
Måttlighetens vänner6
Helnykterheten vinner mark8
Nykarleby absoluta nykterhetsförening10
Förbudslagen engagerar14
Nykterhetsfolket skärper tonen16
Kampen kring mellanölet20
Nykarleby stoppar mellanölet23
Föreningens ungdomsarbete24
Några plock ur verksamheten27
Föreningen för samhörighet och broderskap41
Hur ser framtiden ut?42
Översikt över ordföranden och sekreterare43
Styrelsen 1936—198644
Medlemsstatistik45
Festdikt av Elly Sigfrids46
[Källor]


Pehr Tonberg (1986) Nykarleby Nykterhetsförening 1886—1986. Kortfattad redogörelse med huvudvikt fäst vid de senaste 50 åren.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler föreningshistoriker.
(Inf. 2004-07-29.)