JUNIUS 1836


    
    28. Tisdag. Resebestyr. Stort söleri af min reskamrat Ahla. — Kl. 3 e. m. reste Rosenkampffs fruntimmer bort i högönskelig välmåga, och fingo strax i början ett starkt åskregn på nacken. — Genom Ah:s dröjsmål förhalades vår resa till i morgon. —


    29. Onsdag. Kl. 8 om morgon, efter väntan hos Ahla, sade vi H:fors farväl.
Såsom vanligt utan saknad, snarare med lättadt hjerta, ty de sista tiderna äro här hjertans tråkiga. — Strax i början krakel med skjutspojken, som ville med vårt „tunga“ lass resa till Gästg:gården. Saken botades med en örfil. — Resan fortgick något makligt. Kl. 1 om natten upstego vi på en brant ås 2 mil från Tavastehus, Levonsuonkallio benämnd. — Skön utsigt. — Såfvo der oppe, tänkte få se solen gå upp, men den hade gömt sig i moln. —


    30. Thorsdag. Kl. 7 på morgonen i Tavastehus. Drucko caffe på gästgifvargården och träffade Mag. Kurtén. — Billet af M. Castrén. — Resa till Tammerfors. Mellan begge städerna hade vi så när råkat ut för en stor fara. — Ahla medförde en liten krutkardus, hade satt den i en tom pung, vid hvilken var en ficka för elddon. Fnösket råkade i brand, brände genom pungen och antände papperet kring kardusen. Då märkte Ahla det just i grefvens tid, spottade derpå och slängde krutet bort. — Kardusen uptogs sedan, då den befans vara genombränd ända till det innersta tunna pappersomslaget. — Till Tammerfors anlände vi kl. 6 e. m., drucko der thé och gjorde en promenad långs den majestätiska Forsen. —
    Så slöts i Guds namn detta halfår.

—————

N:by d. 30 Aug. 1836.

 

Topelius dagböcker (1920) andra bandet del II utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Juli 1836.
(Inf. 2004-09-29, rev. 2018-09-25.)