Bildförteckning

till

Zacharias Topelius dagböcker 

 

Personer

 
Z. Topelius d. ä. med familj. 1827. Dagboken.
Anna Sophia Turdin. f. Backman och Kommerserådet Johan Turdin. 1827. Dagboken
 
Ephemerer, facsimile af första sidan i nr 5.
Ephemerer, facsimile af sista sidan i nr 5.
Gamla stugan på Alörn.
Juthas. Dagboken
Karta öfver Nykarleby med omgifning.
Lusthuset i Kudnis trädgård.
Ny-Carleby på 1840-talet.
Topeliuska grafvarna å Nykarleby gamla kyrkogård.
 
 

FÖRKORTNINGAR.

 Topelius dagböcker
(Inf. 2007-02-03, rev. 2018-09-25)