Jul i Nykarleby enligt Zacharias Topelius, den 24 december
1833 Erhöll två lanternor och oljade dem. Upptände och upphissade mina lanternor. Åtta andra syntes i staden och tre uti kringliggande trakter – summa tretton.
1834 Lanterna I ordnig – lanternarna opp.
1835
I staden tände sig efterhand stierna vid stierna. Den gamla seden tycker jag mycket om. Torde vara en symbol av stiernan över Betlehem den natten frälsaren föddes.
1836 Lät jag kläda mina lanternors stänger med granris och grannlåter och lanterna nickade glatt och Lustigt från deras spetsar.
1837 Kl. 6. Lanternorna, en på vardera sidan om grinden sedan till staden som var alldeles ljus av lanternor.Vacker sed. Vid Lithéns port var tvärs över gatan en vacker lyktkrans, arrangerad av Ekholm.

1838

Lanternor och stiernor och ljus I hvart hus – åka ut kl. 7 omkring I staden. Julträn I många fönster och illumination I de flesta, Synnerbergs, Holmströms, Lindqvistens, Turdins m.fl. ha julträn. Mina lanternor på Kudnis lysa klart på sina höga stänger. Det är en lust att se.
1839 Julträd upptänt — en bedrövligf utspökad julbock presenterade sin värda person.
1840 Är du åter här min vackra jul. Ja ja, ser det på lanternstängerna — — —
Jag har inga lanternor och Ingen brådska I år — detsamma säger Sofie.Om Zacharias Topelius var konsekvent i sitt språkbruk, vilket man väl får förmoda att han var, fanns det inga stjärnor på Kuddnäs, utan endast lanternor.


Ur Zacharias Topelius dagböcker.
Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Inf. 2003-10-12.)