Afton i NyCarleby 1808

Vad hände i Nykarleby efter att trupperna hade dragit genom staden?
      Detta har alla möjlighet att bekanta sig med lördagen den 13.9 på området mellan Kraftverksbron och stora bron. Först kommer trupperna att marschera genom staden och därefter kan man på sex olika ställen se olika tablåer som spelas upp nonstop. Publiken kan följa med vad som hände i krigets kölvatten i samhället. Många av de korta teaterstyckena är tagna ur Zacharias topelius ”Örnen och lejonet” (= Ryssland och Finland) och kommer både att locka till eftertanke och skratt. Pauliina Holmqvist från Karleby regisserar och övar med skådespelarna. Efter att ha fått en dos historia kan man lämpligen söka sig till seminarieområdet där man kan få en matupplevelse för 10 euro. Observera dock att matbiljetten bör köpas på förhand vid stadens bibliotek.


*              *              *


7. Mat
, staden vaknar till liv
Maten spelar en central roll när staden återhämtar sig efter att trupperna dragit vidare. Så också i detta evenemang. Maten som serveras är:

Fårkorv och griskött som grillas
Rotsaker med örtolja
Vitkålssallad med senaps- yoghurtdressing
Rieska och barkbröd
Svartvinbärsbladssaft

Lokal anknytning och tidstroliga komponenter med komplettering av ingredienser från idag. Närproducerat, beredning på plats, handarbete och fina råvaror ger goda förutsättningar till en trevlig portion mat, med känsla av streetfood 1808. Storskalig servering med stämningsgivande attribut, mingel och socialt umgänge kring vällagad mat en afton i september, är vad vi vill servera våra gäster.

 

6. Flyktingarne
Celina och Matte Juthe, eskorterade av herr Kronqvist ror tillbaka till staden efter att ha varit i skydd ute i skärgården. Bron har brunnit, men staden är oskadad. Kyrkoherden Mathesius håller en andakt och gjuter framtidstro i folket.


2. Brödbak

Damerna bakar bröd till soldaterna enligt ordres under ledning av konsulinnan Anette Juthe. De samtalar om hur motståndet mot ryssarna framskrider, samt om Celina Juthes äktenskapsavsikter.


5. Döbeln
(ur J. L. Runebergs Döbeln vid Jutas) Överste Georg von Döbeln är sjuk, i hårda plågor, men önskar inget hellre än att få gå ut i strid igen.

 


Illustration: Theresa Norrgård. [Redigerad.]

 

1. Morgondropparna
Herrarna äro på apotheket för att taga morgondropparna, bäsken, oumbärlig för hälsan. De äro i lifligt samtal och bläddra i de nyaste avisorna vilka innehålla betänkliga nyheter för stadens sjöfart och fredsutsigterna. Haapa Kaj spår en oviss framtid.


4. Vadet

Celina lovar att gå i landsflykt om Ryssland tar hennes fädernesland, Finland eller Sverige. Kapten Lubomirsky lovar i gengäld sin dyrbara medaljong och med den sitt liv i hennes hand om Ryssland blir tvungen att gå i reträtt.


3. Ryssarne komma
General Turtschoff önskar meddela att Kejsaren har tagit staden under sitt nådiga beskydd. Alla skador ersätts kontant om man bara kunde få växla rubel till riksdaler. Celina skäms för att hennes far, konsul Daniel Juthe, växlar pengar med fienden.

*              *              *


Några tips inför ”Afton i NyCarleby 1808”
* Köp din matbiljett i tid! Antalet portioner är begränsat.
* Klä dig för väder som råder. Undvik paraply så alla kan se
* Njut av vandringsteatern som visas nonstop längs älven. Mat räcker åt alla som har köpt biljett och serveras ännu efter att teatern avslutats
* Följ trafikregler och tecken som visas
* Parkera bara på anvisad plats, bussar kör nonstoptrafik från parkeringarna till gatan mellan kyrkan och Norrmens skola.
* Om du vill kan du klä dig ”gammaldags”.

Nykarleby damkör [— Vid högstadiet]
Nykarleby damkör består av ca 40 damer i olika åldrar. Kören grundades 1985 av Carita Björkstrand, som ledde kören i ca 10 år. Repertoaren består av traditionella damkörssånger, folkvisor, lättare schlagerbetonade sånger och kyrkliga sånger. Oftast sjunger kören 2–4-stämmigt. För tillfället leds kören av Anna-Leena Eklund och i samband med ”Två ödesdagar” dirigerar körens vicedirigent Ann-Sofie Östman. Kören har gjort flera resor utomlands, t.ex. till Wien, Island och Estland. På programmet i höst står en resa till Prag under första advent med 200 andra svenskspråkiga damkörister, samt deltagande i Nykarleby församlings jubileumskonsert i oktober. Kören verkar inom ramen för Nykarleby arbetarinstitut.

Novato-kören [— På ”Stranden mellan broarna”]
Novato är en blandad kör som startade år 2006 i Nykarleby arbetarinstituts regi. Kören består av ca 30 medlemmar. I repertoaren ingår allt från sakral musik till pop. Senaste projekt var en allsångsshow tillsammans med Silver Beatles. Körens dirigent är Maria Timoshenko.


*              *              *Vandringsteater på älvstranden

Lördag 13 september på kvällen spelas det teater på älvstranden i Nykarleby. Kärntruppen består av skådespelare från Juthbacka Teater, men förstärkning till de sammanlagt trettio rollerna har kallats både från norr och söder.

Fem av de sex korta scenerna som spelas på olika platser på området mellan Stora bron och gångbron vid kraftverket är tagna ur en novell av Zacharias Topelius. Topelius hann aldrig slutföra novellen, men man har utgått från att den bygger på faktiska förhållanden under våren och sommaren 1808, åtminstone i sina huvuddrag och i många intressanta detaljer. Novellen hade först burit namnet Vadet om ett fädernesland, sedan Celina Juthes bröllop eller Celina Sommers bröllop och slutligen Örnen och lejonet, som syftade på Rysslands och Sveriges eller Finlands vapen.

Foto: Ove Lillas.
Tre gånger Celina Juthe. Jonna Skrifvars, Anna Sundqvist och Matilda Sjöholm ska alla spela Celina Juthe, var och en i sin egen scen på sitt eget sätt, samtidigt.


I fokus är familjen Juthe, och speciellt dottern Celina och hennes starka åsikter om den dåtida dagspolitiken, samt fadern, konsul Daniel Juthe. Celina vägrar bl.a. att deltaga i en bal som ryssarna ställer till, för att hon inte vill umgås med dem som hon anser vara fienden till hemlandet, och hon slår vad om att gå i landsflykt om ryssen tar Finland. Fadern, å andra sidan, försöker jämka och ta tillfällen i akt för att idka handel. Berättelsen slutar efter slaget där Stora bron har brunnit. Flyktingarna (kvinnorna och barnen) som varit i skydd ute i skärgården återvänder till staden. (Se www. nykarlebyvyer.nu för att läsa novellen, samt för mera information.)

En av scenerna är tagen ur J. L.Runebergs Döbeln vid Jutas. Scenerna är aningen omformade för att anpassas till att spelas var och en för sig. Varje scen tar 3–6 minuter. Publiken får stå kring spelplatsen, för att sedan vandra vidare till följande scen. Alla scener spelas samtidigt, på nytt och på nytt med 10 minuter emellan under ca 1,5 h, start ca kl. 18.30 genast efter att traditionstrupperna har marscherat. Man kan välja i vilken ordning man ser scenerna. De bildar en helhet tillsammans, men fungerar också som självständiga berättelser som skildrar hur livet kunde tänkas te sig för den civila befolkningen i Nykarleby på den tiden.


Foto: Ove Lillas.
Jonna Skrifvars och Joachim Högväg i rollerna som Celina Juthe och kapten Lubomirski kan man få möta i scenen ”Vadet” på vandringsteater kring älven.


Medverkande bl.a. Maily Ahlin, Håkan Ahlnäs, Margit Aromäki, Clas-Göran Backström, Boris Bränn, Anders Fredriksson, Gunilla Holmberg, Joachim Högväg, Camilla Juthbacka, Bernhard Kivivniemi, Rasmus Libäck, Paula Lindén, Bettina Mannström, Mårten Mattbäck, Markus Mäenpää, Gun-Britt Nybacka, Catarina Nylund, Kenneth Nymark, Emil Nynäs, Sofia Nynäs, Frits Olaussen, Sara Rantamäki, Oskar Sandin, Stefan Sandin, Matilda Sjöholm, Jonna Skrifvars, Anna Sundqvist, Simon Westerlund.

Dramaturgi: Britt-Marie Norrgård och Pauliina Holmqvist
Regi: Pauliina Holmqvist
Visualisering: Eva Forsman


Pauliina Holmqvist


Två ödesdagar 1808, bilaga i Vasabladet och Österbottens Tidning utgiven den 2 september 2008 med anledning av att 200 år förflutit sedan slagen vid Juthas och Nykarleby.

Redan vid arbetsgruppens första möte för något år sedan föreslog Lars Pensar att Örnen och lejonet skulle framföras i samband med festligheterna. Trevligt att det blev av.


Läs mer:
Örnen och lejonet av Zacharias Topelius.
Innehållsförteckning till 1808–09 års krig.
I tidningen fanns också Runeberg lade Döbeln i sjuksäng i Nykarleby av Lars Pensar.
(Inf. 2008-09-10, rev. 2024-01-05 .)