Flickan från Kahra

i Topelius' liv och diktning

av

Arne Törnudd

Gicksom följetong augusti–december 2007.
Undantagsvis betyder [ ] författarens och { } min kommentar.
Dagbokscitat som sträcker sig över ett helt eller
flera stycken är här indragna, men ej i originalet.
# betyder införd styckebrytning.


I N N E H Å L L
Förord
5
Den tjuguårige studenten.
9
Kahra
43
Hangola
110
Lyrisk epilog
178
Slutord
219
  

I texten ingående Topelius-dikter
 
Flammor och glöd52
Högt brusar nu55
Vid tjugu år55
Ynglingens val58
Notturno61
Den vita och den röda72
Kärlekens dualism74
Ouverture79
[Där borta105]
Waldemars hemlighet106
Hangolas dikt I114
Dröm och verklighet130
Villande vägar135
Hangolas dikt II 139
En aftonstund 151
Då vill jag ej mera sörja153
De tvenne fåglarna i dalen155
I natten159
Ett nattstycke i svart och rött170
Vems dotter är du175
Irrskenet på heden185
Du är min ro195
Sällheten197
Demonen199
Den resande studenten202
Vintergatan206
På Roines strand 213
På sveden215
Saga vid spiseln217
Drömmen om sällhet218

 

Arne Törnudd (1948) Flickan från Kahra i Topelius' liv och diktning. Förlaget Bro.
Copyright © Bodil Kommonen, Fjalar Kommonen, Håkan Törnudd och Sverker Törnudd.
Stig Haglund digitaliserade.


Läs mer:
Topelius första ungdomsförälskelse: Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén av Karl Bruhn.
Fler dikter av Topelius.
(Inf. 2007-06-22, rev. 2014-10-14.)