Birkarlar
birkarlar, lappfarare och köpmän, bosatta vid Bottniska viken och till slut i kusttrakterna av Kemi, i Torneå, Luleå och Piteå socknar. B. hade tydligen redan på 1200-t. fått ensamrätt av den svenska regeringen att beskatta lapparna. En livlig diskussion har förts om deras ursprung och nationalitet. Av allt att döma har deras namn samband både med fornstaden Birka [på Björkö i Mälaren] och med Birkala socken i Satakunta. Deras verksamhet syns ha fortsatt de gamla kvänernas (se dessa) färder i n. Gustav Vasa fråntog dem på 1550-t. deras beskattningsuppdrag. (Kulturhist.lexikon f. nordisk medeltid I, art. Birkarl m.fl.)


Uppslagsverket Finland (1982).
(Inf. 2003-10-04.)