Fänrik Ståls sägner


Fänrik Ståls sägner, episk diktcykel av J.L. Runeberg i två samlingar (utgivna 1848 och 1860) med motiv från 1808—09 års krig. Trots att sägnerna för författaren själv i första hand framstod som dikter, kom de av eftervärlden att betraktas som historiska dokument och frammanade i Finland (och Sverige) en glödande, om också orealistisk och känslomässig patriotism. De har illustrerats av bl.a. Albert Edelfelt, och i decennier utgjort obligatorisk läsning för många skolbarn. (E. Hornborg, F. och verkligheten, 1954; J. Wrede, Fänrikarnas födelse, 1981)


Uppslagsverket Finland (1982).Några dikter ur Fänrik Ståls sägner

Första samlingen 1848
Vårt land
Fänrik Stål
Molnets broder
Veteranen
Löjtnant Zidén
Torpflickan
Sven Duva
von Konow och hans korpral
Otto von Fieandt
Sandels
De två dragonerna
Gamle Hurtig
Kulneff
Konungen
Fältmarskalken
Sveaborg
Döbeln vid Jutas
Andra samlingen 1860
Soldatgossen
Björneborgarenas marsch
Fänrikens marknadsminne
Lotta Svärd
Gamle Lode
Främlingens syn
Fänrikens hälsning
von Törne
Den femte juli
Munter
von Essen
Trosskusken
Wilhelm von Schwerin
N:o femton stolt
Bröderna
Landshövdingen
Adlercreutz


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet om 1808–09 års krig.
Postkort från filmen Fänrik Ståls sägner I och II.
Fänrik Stål på Djurgårdsteatern 1908.

Konkordans (förteckning över de ord som förekommer i dikterna) utgiven av Lars Huldén, Lena Sohlstrand, Beatrice Silén och Lars Silén.
Fänrik Ståls sägner i Nordisk familjebok.
(Rev. 2023-12-27 .)