Fårskötsel

— — —

Som fåravelns fader i Finland betraktas köpmanssonen Johan David Cneiff (1722—92), vilken under sin verksamhet som fårskötselkonsulent i Österbotten 1743—66 importerade ett flertal utländska raser till landskapet.

— — —

Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Cneiffs kvarninspektion av Arne H. Karlsson.
Fårskall i Soklot skärgård.

Cneiff i Biografiskt lexikon för Finland.
(Inf. 2005-01-24, rev. 2023-12-26 .)