Finlands svenska sång och musikförbund

Finlands svenska sång och musikförbund
(FSSMF), Hfrs, tillkom 1929 som ett centralförbund för de lokala sång- och musikförbunden i det svenska Finland med ändamål att främja finlandssvensk sång och musik. Förbundet består av 13 lokala sång- och musikförbund och en fristående blandad kör. Det bedriver undervisnings-, instruktions- och förlagsverksamhet, anordnar konserter, sång och musikfester, kompositionstävlingar m.m. F. stöder de lokala sång- och musikförbunden i ekonomiskt avseende och upprätthåller kontakter med motsvarande organisationer i Finland och Norden. Inom organisationen verkar ett musikutskott, ett damkörsutskott, ett stråkmusikutskott och ett blåsmusikutskott. Till förbundet hörde 1980 5 380 personer fördelade på 76 blandade körer, 24 manskörer, 12 damkörer, 7 barnkörer, 14 stråkorkestrar, 32 musikkårer, 28 spelmanslag och 8 övriga ensembler. I F:s regi har stora allmänna sång- och musikfester anordnats i Hfrs 1932, Jakobstad 1937, Ekenäs 1946, Hfrs 1951, Åbo 1956, Vasa 1961, Mariehamn 1966, Lovisa 1971, Karleby 1976 och Borgå 1982, från 1951 i samarbete med Finlands svenska manssångarförbund. Framträdande gestalter inom förbundet hat varit Svante Dahlström, Otto Andersson, Bengt Carlson, Evert Ekroth, John Rosas, Sigurd Snåre och Emil Johnsson. (B. Holmlund, F. 1929—69, 1969)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Sång- och musikfesten den 26—28 juni 1914 av Otto Andersson.
Nykarleby stråkorkester 1970—1995 av Pehr Tonberg.
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år.
(Inf. 2005-01-22.)