Grafton-affären

Grafton-affären. John Grafton hette det fartyg som hösten 1905 under befäl av kapten J.W. Nylander gick på grund utanför Jakobstad (vid Orrskär i Larsmo) med vapen för aktivisterna i lasten. Olyckan skedde natten till den 8 september, sedan en del av vapnen lossats. Man var tvungen att spränga fartyget, varefter besättningen, huvudsakligen baltiska sjömän, tog sig över till Sverige. Händelsen väckte på sin tid stor uppmärksamhet; ett minnesmärke restes 1930 på Orrskär. Graftongevären spreds i bygden (där de användes bl.a. vid älgjakt) och ingick sedan i skyddskårernas beväpning när dessa uppställdes 1917. Någon egentlig militär betydelse kom dessa redan vid sekelskiftet omoderna vapen aldrig att få.

”Grafton gevär” (schweiziska Wetterligevär) anlände även sommaren 1906 med vapenångaren Peter, som 8/7 lossade sin last vid Svartö i Närpes, där en minnessten avtäcktes 1936. (E.I. Parmanen, Taistelujen kirja III, 1939)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Vapenbeslaget vid Jakobstad. 1905
Kryssaren „Asia” och torpedbåten 112 anlände hit i går. 1905
John Graftons ägare stämd. 1905
Dyra saker. Den från John Graftons vrak bärgade lasten. 1905
Graftongevären i hafsens djup i Österbottniska Posten.
Graftongevär användes vid aväpningen av de ryska trupperna.
Ada Hongell av J. J. Huldén.
Grafton tycks ha lossat vapen i Möyly den 4 september.
Ernst V. Knape var engagerad i affären.
Eirik Granqvist jagade med Grafton-gevär.
Equity i Uppslagsverket Finland.

Karl-Gustav Olin har skrivit en bok om affären.
(Rev. 2023-10-15 )