Halkokaristriden


Halkokaristriden, skärmytsling utanför Gamlakarleby under Krimkriget 7/6 1854, då ett engelskt landstigningsförsök avvärjdes. I H. deltog ett mindre ryskt förband förstärkt med frivilliga, organiserade av kommerserådet Anders Donner, bl.a. bonden Matts Gustafsson Kankkonen (1815—99), vars porträtt kejsaren lät måla. En engelsk barkass togs som krigsbyte och förvaras nu i en liten byggnad i Engelska parken. På det ställe där bataljen ägde rum restes 1934 en minnesvård i granit.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Krigstheatern i Finland. 1854
Fångtransport. 1854
Nykarlebyborna klarade sig undan engelsmännen med blotta förskräckelsen; Stämningar och opinioner. Försvarsåtgärder av Erik Birck.
(Rev. 2022-09-13 .)