Lappo å och Nykarleby älv

Nykarleby älv, namn på Lappo å i dess nedre lopp.


Lappo å
, fi. Lapuanjoki, älv i s. Österbotten; upprinner på den stora landryggen (Suomenselkä), bär namnet Pahajoki, tills den genomflutit Alavo kyrksjö och utmynnar som Nykarleby älv i Bottniska viken vid staden med samma namn. Längd 165 km, flodområde 3 995 km². Älven upptar från vänster Nurmonjoki å och från höger Kauhava å. Utbyggnaden av älvens vattenkraft inleddes 1926, då Nykarleby kraftverk byggdes. Senare har flera kraftverk uppförts, det största vid Hirvikoski (invigt 1974, 8 MW) i Nurmonjoki.


Uppslagsverket Finland (1983).


*


Lappo å, kyrka och bro. Notera att alla tre ”elementen” även i Nykarleby finns intill varandra! Vykort. Av typen att döma, blankt papper med vit ram, kan det vara allt från 1930- till 1960-talet.


Det klaraste, skönaste vattendrag i världen kan jag ej hålla så mycket av som vår porterfärgade Lappojoki, vår Ragnör och vår Alörsfjärd. Inga oranger och palmer kunna så melodiskt susa som våra pratsamma aspar och våra skönlockiga björkar.


Zacharias Topelius i Fästmansbrev i urval utgivna av Paul Nyberg, sid. 16.
(Vykort och citat inf. 2004-11-14.)

*

Exakt var namnbytet från Lappo å till Nykarleby älv sker är mig obekant. Förslagsvis kunde det vara vid Juthbackabron. Kollade Lantmäteriverkets Karplatsen i juli 2015 och där finns texten Nykarleby älv i Forsby och Lappo å mellan Nybyggar och Romar i Jeppo.

En kuriositet är att älven efter ett antal tusen år kommer att på grund av landhöjningen rinna åt motsatt håll.

 

*


Några noteringar av Lars Pensar ur Via Österbotten:

-

Folk från sjödistriktet, ända från Alajärvi, färdades för sin handel längs Esse å till havet och den vägen till Nykarleby, ända tills Jakobstad grundlades 1652.

- Älvfarkosterna från Lappo, som drogs längs med stranden, var närmare två meter breda på bredaste stället och 8 meter långa, men bara lite över ½ meter djupa. I förhållande till lastkapaciteten behövde inte båten särskilt djupt vatten.
- Bönderna anbefalldes avlägsna sly, gärdesgårdar, stänger och stolpar längs stränderna så att inte dessa hästdragningar hindrades.


*     *     *

— Jernvägsbroarna öfver Nurmo, Kauhava och Lappo elfvar hafva i dessa dagar blifvit färdiga, och erbjuda dessa, isynnerhet de tvänne förstnämnda genom sina ovanligt höga strandpelare en ganska imposant anblick. Dessa broar äro levererade af samma firma som Wasabanans broars eller Harkort i Duisburg am Rhein, der ingeniören Wern. Lindberg öfvervakat deras utförande.


Österbottniska Posten, 7 maj 1885, nr 19, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2020-01-05.)


Läs mer:
Handlanden herr G. M. Hedström i Nykarleby stad har låtit bygga härstädes 2:ne stora lastbåtar. 1869
Huru fisken har det i Lappo älf. 1893
Undersökningar i anledning af fiskepidemin i Kyrö och Nykarleby elfvar. 1896
Fisket i Lappo elf. 1897
Grundfeldts ”Ödmjukt memorial” vid lantdagen 1863 om upprensning.
Lappo å eller Nykarleby älv i Svensk bygd i Österbotten nu och fordom II ... av T. E. Karsten. 1923.
Upprensningen av Lappo-Nykarleby älv 1929
Vattenförhållandena i Lappo—Nykarleby älv 1929.
Kräftor fångades 1940.
Nykarleby i Värdefulla kulturlandskap i Lappo ådal (Nykarleby älvdal). 1994
På upptäcktsresa kring Lappo å. 1999
Även namnet Lappälv finns, fick jag lära mig i augusti 2017.
Älven i kapitlet Fakta.
Alla sidor där Nykarleby älv, älven eller Lappo å nämns.
Broar i Uppslagsverket Finland.

Lappo ås avrinningsområde i wikipedia.
Gamla båtleder i Österbottens älvar av Gabriel Nikander i Budkavlen 1939 i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Rev. 2024-06-16 .)