Laxtionde


laxtionde
. Enligt det gamla avlöningssystemet för präster (jfr tionde) hade kyrkoherdarna i Kemi- och Tornedalsförsamlingarna rätt till l. Sedan man övergått till ett annat system för prästernas avlöning (jfr präster) gavs 1962 en lag, enligt vilken inkomsterna av l. skall gå till fiskelagen för att fördelas mellan vattenägarna.Uppslagsverket Finland (1983).