Muntra musikanter


MM
. Sällskapet M.M.: manskör i Hfrs, gr. 1878 av Gösta (”Kösse”) Sohlström (1849—1925), som avskilde en elitkör från Akademiska sångföreningen. Körens namn är härlett ur sången De muntra musikanter (en sv. övers. av tysken A.F. Riccius' sång Die lustigen Musikanten), som även är körens lystringssång. Körens verksamhet har i hög grad bidragit till att höja kvartettsången i Finland och att göra den bekant utomlands: genom turnéer till Moskva och Petersburg 1882, Reval [Tallinn] 1886, Petersburg 1888, Paris m.fl. städer på kontinenten 1889. Till de nordiska länderna har den gjort talrika konsertresor fr.o.m. 1886; Island har besökts 1962 och 1976, Israel 1967, Österrike och Ungern 1973. Av dirigenter kan nämnas G. Sohlström (1878—79, 1886—90, 1898—1900 och 1911—13), Oscar Mechelin (flera repriser fr.o.m. 1879), Carl von Knorring (1901—03), Axel Stenius (1903—10), Ragnar Hollmerus (1917—21), Bengt Carlson (1923—50) och Erik Bergman (1951—79). Genom bl.a. talrika kompositionstävlingar har kören stimulerat uppkomsten av såväl sånger för manskör a cappella som verk för manskör och orkester. (MM 1878—1928, 1928)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Erik Bergman och Selim Segerstam jobbar för en ny märklig sångbok.