Postmanifestet


postmanifestet
, kejserlig förordning, given 12/6 1890, genom vilken postverket i Finland delvis underställdes ryska inrikesministeriet. I förordningen stadgades bl.a. att brev till Ryssland och utlandet härefter skulle förses med ryska frimärken; inom landet fick dock inhemska märken användas. P. var en av de olagliga förordningar som förebådade de s.k. ofärdsåren. Det upphävdes 20/3 1917.Uppslagsverket Finland (1983).