Postnummer


postnummer,
femsiffrig sifferkombination, avsedd att underlätta maskinell postsortering, infördes 1971. P. skrivs framför postanstaltens namn och anger var denna är belägen. Post- och televerket utger en särskild postnummerkatalog, varav framgår p. för varje adress.Uppslagsverket Finland (1983).

  Ort Nr Avskaffat
  Nykarleby 66 900  
  - postbox 66 901  
       
  Socklot 66 910  
  Forsby   66 920
  Kovjoki 66 930  
  Ytterjeppo   66 940
       
  Munsala 66 950  
      66 960
  Hirvlax 66 970  
  Monå 66 980  
       
  Pensala 66 840  
  Jeppo 66 850  
  Ekola 62 350  
       
       


Läs mer:
Neo-Carolina — olika benämningar på Nykarleby genom tiderna.
En poststämpel med postnumret.
(Inf. 2005-04-17, rev. 2009-08-05.)