Provinsialläkare


provinsialläkare
, åren 1749—1939 läkare i statens tjänst, vilkas uppgifter i stort sett var desamma som de nuvarande länsläkarnas. Antalet p. var i början av 1800-t. tolv; 1883 hade det stigit till 53. Jfr distriktsläkare.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920 (1924) av Woldemar Backman.
Zacharias Topelius d.ä. var p.
(Inf. 2004-11-28.)