Tottesund


Tottesund, egendom i Maxmo på v. stranden av Maxmolandet, anlagd 1660 som sätesgård i det 1652 bildade grevskapet Karleborg (se d.o.), som först innehades av Klas Tott (se Tott, släktöversikten). T. förvaltades före och efter reduktionen 1686 av fogdar; blev 1733 översteboställe för Österbottens regemente och disponerades därefter av en lång rad militärer. Bland dem märks general Gustaf von Numers, som 1797—1800 lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden på gården (den tredje i ordningen), där han efter indelningsverkets upplösning bodde till sin död 1826. Därefter innehade hans son och sonson som arrendatorer T. fram till 1854. Den siste arrendatorn flyttade 1938, och 1947 köpte kommunen huvudbyggnaden (inkl. tomt på 1,5 ha), ett ståtligt trähus i tre våningar, som i dag används som kommunalgård. Från ägorna, som i början av 1900-t. omfattade totalt 1 700 ha, utskiftades 1926—40 småbruk, och efter fortsättningskriget styckades återstoden av åkerjorden. I statens ägo befinner sig fortfarande 570 ha skog. En känd händelse ur T:s historia är Jean Sibelius bröllop med Aino Järnefelt på gården 10/6 1892. (R Mannil, Herrgården på T., 1970)Uppslagsverket Finland (1985).
Artikeln illustrerad med ett fotografi av huvudbyggnaden.
(Inf. 2005-04-09.)


*       *       *

Detta trodde jag var den närmaste kopplingen mellan Sibelius och Nykarleby, förutom att Joel Rundt översatt Hymn ur Finlandia till svenska, tills Mats Blomqvist meddelade:

Jag lade märke till att Jean Sibelius morfar Gabriel Borg varit kaplan i Nykarleby 1845–50. 

(Inf. 2013-11-11.)


Läs mer:
Alla förekomster av Tottesund.
(Inf. 2005-04-09, rev. 2023-12-27 .)