Uppslagsverket Finland


Uppslagsverket Finland, ett alfabetiskt speciallexikon över Finland, utkom i tre band 1982—85. Verket sammanställdes av Föreningen finlandssvenska uppslagsverk (Hfrs, gr. 1969), bekostades av bl.a. Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och statsmakten samt utgavs av Holger Schildts förlag. Antalet uppslagsord är ca 9 000, upplagan 5 000 exemplar.Uppslagsverket Finland (1985).


I september 2003 utkom första delen av en ny upplaga som kommer att bestå av fem band, varav det sista utkommer hösten 2007.


Läs mer:
Ragnar Mannil var initiativtagare.
Artiklar ur uppslagsverket.
Personartiklar ur uppslagsverket.

Uppslagsverket Finlands webbplats.
(Rev. 2018-03-18 .)