Vitaliebröder
vitaliebröder (av victualia, livsmedel), mestadels tyska kapare, som i den avsatte konung Albrekts tjänst bekämpade drottning Margareta, blockerade hennes länder och sökte undsätta Albrekts sista svenska besittning, Stockholm. Efter freden mellan monarkerna 1395 fortsatte de att leva som sjörövare på Östersjön, bemäktigade sig kronans fästen i Norrland och Österbotten (Korsholm) och bosatte sig tillfälligt i Åbo och Viborg. År 1396 slog de sig ned på Gotland, därifrån de fördrevs av Tyska orden. Hanseaterna pacificerade slutligen Östersjön, och drottning Margareta lyckades 1399 återvinna slotten vid Bottniska viken genom att benåda v:s ledare Sven Sture och Arend Styke. (F. Benninghoven i Acta Visbyensis IV, 1973)


Uppslagsverket Finland (1985).