Vörå-runorna
Vörå-runorna. En runinskrift upptäcktes vid midsommartiden 1978 vid Höjsal träsk i Vörå; 1982 påträffades en lång runinskrift på Båtholmen i Härtullrösselmossen, Rejpelt, och senare har ytterligare en inskrift hittats nära Härtullrösselmossen. Inskrifternas äkthet är omstridd. Ifall de är forntida, visar språkformen att de kommit till under korstågstid och under tidig medeltid. Se även runinskrifter.


Uppslagsverket Finland (1985).
(Inf. 2003-09-24.)