Fyra kommuners grundskola
centraliseras till Nykarleby


Över 700 skolbarn invaderas i Nykarleby i höst när skolorna börjar. Det är det första synbara resultatet av skolplaneringen i Nykarlebynejden. Det mesta i skolväg kommer att koncentreras till seminariebyggnaderna.

Pehr Tonberg är ordförande i skolplaneringskommissionen:

— Grundskolans högstadium inryms i gamla rektorsbostaden, den centraliserade medborgarskolan från alla fyra kommunerna inryms i södra flygelbyggnaden, samlyceet kommer närmast att vara i huvudbyggnaden. Ytterligare kommer seminariets sista årskurs till.

För att ytterligare krångla till skolpusslet finns Nykarlebynejdens kommunala mellanskola, som är i Idrotts- och ungdomsgården.

För att slutresultatet skall bli en grundskola och ett gymnasium tänker skolplaneherrarna såhär:

Inga elever togs i år till den treåriga kommunala mellanskolan; de togs in till grundskolans högstadium. Efter två år har alltså alla elever gått genom den kommunala mellanskolan och den kan avvecklas.

Samskolan eller samlyceet, om man så vill, tog in de sista eleverna i år. I fortsättningen tas eleverna till grundskolans högstadium. Grundskolan flyttar in i de utrymmen som vartefter blir tomma i samlyceet. Medborgarskolan upphör automatiskt efter två år eftersom inga elever kommer till.

Så långt är allt bra på papperet. Lärarna vid samlyceet har inte utnämnts ännu därför att samskolan inte har kunnat avvecklas. Staten lovade överta skulder på 41,000 mark, men skulderna är betydligt större. Skuldresten är 15,000 mark. Aktionärerna i samskolan har anhållit om att staden skulle betala 10,000 mark och landskommunen resten.

När de fem första klasserna har avvecklats i samlyceet och bara gymnasieklasserna återstår kommer ett problem till. De lärare som då finns får inte tillräckligt antal timmar.Stadsdirektör Ernest Eklund, byggmästare Nils Levlin och skolplanerare Pehr Tonberg diskuterar inmurningen av en ny gryta för centralfolkskolan [nuvarande Normen].


För att tjänsterna i samlyceet skall kunna hållas borde grundskolan bli statlig så att lyceilektorerna kunde få ytterligare timmar där, resonerar Tonberg. Grundskolan är kommunal och en lärare i det statliga samlyceet kan därför inte undervisa i grundskolan.

Ifall grundskolan övertas av staten skulle det bli den första statliga grundskolan i landet. Tonberg tror att staten går med på det. Kanske delvis som blidkan för att seminariet drogs in.

Seminariets byggnader kommer inte att räcka till. Tonberg säger att en utbyggnad måste ske.

Av de fyra kommunerna har staden och landskommunen gått längst i samarbetet. Femte och sjätte klasserna har centraliserats till staden. Tre folkskolor med klasserna 1—4 finns i landskommunen, nämligen i Ytterjeppo, Kovjoki och Socklot. Markby skola dras in från hösten.

Tonberg ser gärna att Oravais kommer med i skolsamarbetet norrut. Kommunen har nu en observatör i skolkommissionen. Oravais är inte självt enigt i skolfrågan. De statliga planeringsorganen har också andra avsikter och vill sammanföra Oravais med Vörå.

—Vi planerar skolan för fyra kommuner, säger Tonberg. Han är mycket nöjd med statsmaktens insats i skolplaneringen. Länsskolavdelningen har varit en påtaglig förstärkning i skoladministrationen.[Ett sammanträffande — min första skolväska, en brun portfölj, köptes av Armas ungefär samtidigt som annonsen var införd.]Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll


Läs mer:
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
Nykarleby samskola-samlyceum-gymnasium av Erik Birck.
De nya skolorna. Medborgarskolan, kommunala mellanskolan och grundskolan av Erik Birck.
Armas Pihlainenav Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-12-14, rev. 2014-01-26 .)