Brunnsdrickning i Nykarleby begynnes i medlet af nästinstundande juni.

Helsobrunnen är belägen straxt invid staden på ett romantiskt ställe vid Lapuanjoki eller Nykarleby elf. Från brunnshuset leda bryggor ut till de så kallade Brunnsholmarna, der god och billig restauration finnes, och därifrån till staden och landstället Saarela öfver och längs efter forsen.

Lefnadskostnaderna å orten äro billiga och brunnsafgifterna högst facila. Vattnet i helsobrunnen har blifvit vitsordat af läkare, som ganska passande för brunnsdrickning, och anskaffas äfven mineralvatten åt dem sådant önska, då derom i god tid lemnas underrättelse. Läkarevården bestrides vid brunnsinrättningen af provincial- och stadsläkaren härstädes, hr. doktor Forsius.Vasabladet, 21 maj 1870, nr 20, s. 6.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-10-04, rev. 2022-01-05 .)

http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/shovPage.html?action=page&type=mq&conversationId=15&id=83336&pageFrame_currPage=3&pageFrame_currFrame=0