Ytterjeppo skola läggs ner

Byskolornas vara eller inte vara i Ytterjeppo och Kovjoki drog en rekordpublik till stadsfullmäktiges möte på torsdag kväll. Foto: Britt Sund

Med rösterna 18 mot 8 lade stadsfullmäktige ner Ytterjeppo skola.

Skolan stängs år 2017 och eleverna börjar då i den nybyggda skolan som staden bygger i centrum. Beslutet om Kovjoki-Markby skola ska tas först våren 2018. Då ska också skolorna i Hirvlax och Socklot synas. Det krävdes flera omröstningar innan fullmäktige slutligen kom fram till beslutet. Av 27 stadsfullmäktige var det endast 12 ledamöter som ville behålla bägge byskolorna och bygga en ny skola i centrum för endast Normens skolas elever. Omröstningen föregicks av en två timmar lång diskussion, otaliga inlägg och vitt skilda synsätt om framtidens Nykarlebyskola bland stadsfullmäktige.


Britt Sund Vasabladets webbupplaga den 4 juni 2015.


Läs mer:
Beslut om skolan togs 1919.
Den 23 januari 2019 såldes skolan till Nykarleby spåntak.
Fler artiklar ur Vasabladet.
(Inf. 2019-01-24, rev. 2023-05-08 .)