Lusthusets interiör


Det inre af nämnda lusthus presenterar sig i detta nu i någorlunda samma skick som i skaldens barndom och ungdom. Gipspapegojan i taket är emellertid en ny upplaga af den gamla; den har gratis modellerats af skulptrisen Hilda Flodin. Och äfven det hvita möblemanget med sitt skinnöfvertåg är en trogen efterbildning efter det tidigare här befintliga. Tyvärr saknas af de gamla taflorna de tvenne intressantaste och värdefullaste »Dreikaiserbund» och »Ziskas sammansvärjning.»


Eliel Vest (1906) Zacharias Topelius, sid. 6.